En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Möjlighet till uppskov och lägre skatt vid försöljning av oäkta br?

Hej, vår lgh ombildades feb 2008 och vi sålde nu i augusti. Finns det någon chans att ansöka om uppskov eller att få betala 22% i reavinst skatt istället för 30%? Vi har bott i hyresrätten i 5år innan ombildning, samt köpt hus innan ombildningen (om det kan göra någon skillnad)?

Om inte när skall denna skattetalas in?

 Mvh
Andreas

Skatteverket skriver så här i sin broschyr SKV378:

Uppskov
Vid försäljning av en andel i oäkta bostadsföretag
medges inte uppskov med beskattning av kapitalvinst.
För att uppskov ska medges krävs att föreningen uppfyller
villkoren för att vara ett privatbostadsföretag vid
försäljningstidpunkten.

För att slippa ränta på den kvarstående skatten kan man betala in skulden omkring den 12 februari 2009 annars kan man vänta till den 2 maj eller när kravet kommer på våren 2010.

Kanske någon annan på forumet har något förslag?

Clas m. fl. skriver så här när det gäller privatbostadsfastigheter

http://www.skatter.se/index.php?q=node/409

av Ulf Bjarme

Förstår inte inlägget som du hänvisar till:

"Om Du varit bosatt i den första bostadsrätten under minst ett år före avyttringen av den, bör Du kunna få uppskovsavdrag....."

Menas med avyttring samma sak som ombildning?

Hur mycket får man betala i ränta. Varför just den 12 februari?

av aggen

Inlägget från Clas gäller inte oäkta bostadsföretag utan för privatbostadsföretag. Vid en ombildning är bostadsrättsföreningen ett oäkta bostadsföretag det första verksamhetsåret varför du inte kan få något uppskov med reavinstskatten vid en försäljning redan under föreningens första verksamhetsår.

Reglerna för ränteberäkning mm finns i SKV325 "dags att deklarera"
Ränta
På ditt skattekonto beräknas ränta dag för dag. På
skatteåterbäringen beräknas intäktsränta från och
med den 13 februari 2009 till och med den dag beloppet
betalas ut från skattekontot. Intäktsräntan är skattefri.
På underskott av slutlig skatt beräknas kostnadsränta
från och med den 7 maj 2009 på underskott
som uppgår till högst 20 000 kr. På underskott som
är högre än 20 000 kr beräknas räntan från den
13 februari 2009 på den del som överstiger 20 000 kr.
Kostnadsräntan får du inte göra avdrag för. Vill du
slippa kostnadsränta ska du betala så att pengarna
är bokförda på Skatteverkets bank- eller plusgirokonto
senast den 12 februari respektive den 6 maj,
beroende på underskottets storlek.
För att få uppgifter om aktuella räntesatser kan du ringa Skatteverkets servicetelefon 020-567 000, direktval 4707 eller gå in på www.skatteverket.se

av Ulf Bjarme