En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

8-536040

Skatteverkets remissvar - 18 januari, 2021 - 12:06
Kategorier: Allmäna nyheter

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Finansdepartementets pressmeddelanden - 15 januari, 2021 - 16:52

Publicerad 15 januari 2021

Regeringens planerade sänkning av arbetsgivaravgifter för unga kommer att tidigareläggas och gälla redan från och med 1 januari i år. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Många av de branscher där unga arbetar har drabbats hårt under pandemin, vilket har försämrat ungas möjligheter till anställning och extrajobb. Förslaget bedöms underlätta för unga att behålla sitt arbete eller få ett nytt jobb.

Den tidigarelagda satsningen innebär att ytterligare kostnader kan lyftas av från företag som påverkas negativt av nya restriktioner som har införts till följd av pandemin.

Arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Förslaget har en offentligfinansiell effekt på -9 miljarder kronor 2021 och 2022 och -1,4 miljarder kronor 2023 och kommer att ingå i en extra ändringsbudget. Jämfört med det aviserade förslaget i budgetpropositionen för 2021 innebär tidigareläggningen en extra kostnad på 1,4 miljarder kronor.

Reglerna föreslås träda i kraft i februari 2021 och tillämpas retroaktivt på ersättning som ges ut efter den 31 december 2020. Reglerna upphör att gälla vid utgången av mars 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-533794

Skatteverkets remissvar - 15 januari, 2021 - 16:17
Kategorier: Allmäna nyheter

8-556784

Skatteverkets remissvar - 11 januari, 2021 - 17:23
Kategorier: Allmäna nyheter

8-662976

Skatteverkets remissvar - 11 januari, 2021 - 12:03
Kategorier: Allmäna nyheter

Driftbidrag

Skatterättsnämnden - 7 januari, 2021 - 14:15
En region avser att införskaffa och äga fordon för kollektivtrafik. Ett av regionen helägt bolag, som har i uppdrag att tillhandahålla kollektivtrafiken, ska vederlagsfritt få förfoga över fordonen. Förfogandet har inte ansetts utgöra driftbidrag.

Inventarier eller byggnad

Skatterättsnämnden - 7 januari, 2021 - 11:34
Ett växthus har inte i sin helhet ansetts utgöra ett byggnadsinventarium.

8-642595

Skatteverkets remissvar - 22 december, 2020 - 15:29
Kategorier: Allmäna nyheter

8-652152

Skatteverkets remissvar - 22 december, 2020 - 15:07
Kategorier: Allmäna nyheter

Sidor