En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Omsättning

Skatterättsnämnden - 1 september, 2021 - 14:04
Att låta sin häst delta i ett premielopp mot ersättning om hästen genomför loppet inom visst tidsintervall har ansetts utgöra en omsättning i mervärdesskattehänseende.

Mer pengar i plånboken för låg- och medelinkomsttagare

Finansdepartementets pressmeddelanden - 1 september, 2021 - 13:01

Publicerad 01 september 2021

Regeringen presenterar i dag tre kommande skatteförslag i höstens budget. Omkring 7,5 miljoner svenskar omfattas av satsningen och tyngdpunkten ligger på låg- och medelinkomsttagare.

– Nu tar vi Sverige framåt efter pandemin. Därför genomför vi nu konjunkturstimulanser som är inkluderande, säger finansminister Magdalena Andersson.

Skattereduktion med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare

Den 1 januari i år infördes en skattereduktion med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare. Regeringen föreslår nu att skattereduktionen förstärks med 1 320 kronor från 2022. Skattereduktionen blir därmed som huvudregel ett fast belopp på 2 820 kronor per år 2022. Hela skattereduktionen ges från en fastställd förvärvsinkomst om 265 000 kronor om året, vilket ungefärligen motsvarar de lägsta kollektivavtalsenliga heltidslönerna. Skattesänkningen i förhållande till inkomstnivå blir störst för personer med låga och medelhöga inkomster.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Skatteklyftan tas bort för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Den nuvarande skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks så att skatteklyftan mellan dessa ersättningar och arbetsinkomster försvinner. I dag betalar en person med sjuk- eller aktivitetsersättning i genomsnitt ca 10 000 kronor mer per år i inkomstskatt jämfört med en person med samma inkomstnivå som jobbar. Regeringen kommer lägga fram ett förslag som sluter den klyftan. Ett första steg mot att ta bort skillnaden i beskattningen mellan lön och sjuk- och aktivitetsersättning togs 2018.

- Skatteuttaget är fortfarande ordentligt mycket högre på de här inkomsterna jämfört med arbetsinkomster. Nu är det dags att ta bort den skillnaden, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Kostnaden för att vara med i a-kassan sänks genom en skattereduktion

Regeringen anser att det långsiktigt ligger i samhällets intresse att underlätta och uppmuntra att fler är anslutna till en arbetslöshetskassa. Därför avser regeringen föreslå en skattelättnad för avgiften till a-kassan. På så sätt sänks kostnaden för att vara medlem. Skattereduktionen bör uppgå till 25 procent av avgiften under ett år. Det innebär en skattesänkning på omkring 400 kronor per år för medlemmar i de flesta a-kassor.

Detta förslag kommer att aviseras i den kommande budgeten med avsikten att träda i kraft 1 juli 2022.

Offentligfinansiell effekt av förslaget i budgetpropositionen för 2022

Åtgärd

Offentligfinansiell effekt

Skattereduktion för förvärvsinkomster

7 miljarder

Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

2,61 miljarder

Skattereduktion för a-kassa

0,81 miljarder

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström
 
Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-8208489
e-post till Daniel Dickson

 

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Utomståenderegeln

Skatterättsnämnden - 1 september, 2021 - 10:18
Utomståenderegeln har ansetts tillämplig när det sedan 2014 funnits ett utomstående ägande i betydande omfattning i bolaget. Att sökandenas företag under denna tid avyttrat sina innehav för att i nära anslutning på nytt investera medel så att företagen åter blivit indirekta ägare till bolaget har inte ändrat bedömningen.

Reklamskatten slopas nästa år

Finansdepartementets pressmeddelanden - 31 Augusti, 2021 - 18:11

Publicerad 31 augusti 2021

Från och med nästa år vill regeringen avskaffa reklamskatten. Skatten betalas i dag av många idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ. Regeringen avser att avisera förslaget i budgetpropositionen för 2022. Det bedöms minska administrationen för omkring 1 600 idrottsföreningar.

- Nu tar vi bort en tungrodd administration så att idrottsföreningarna runt om i landet kan fokusera fullt ut på våra barn och unga och på sin verksamhet. Så tar vi idrottsverige framåt efter pandemin, säger finansminister Magdalena Andersson.

Reklamskatt tas i dag ut på bland annat annonser i fysiska reklamblad, idrottskläder och affischer. Det tas inte ut någon reklamskatt för annonser och reklam på internet, i dagstidningar eller i tv och radio. Inte heller för skärmar som visar reklam utgår någon reklamskatt. Omkring 3 000 organisationer och företag omfattas av skatten i dag, däribland omkring 1 600 idrottsföreningar som betalar ungefär 45 miljoner kronor i reklamskatt per år.

- Reklamskatten träffar ofta små idrottsföreningar och andra föreningar i samhället som drivs av ideella krafter, medan reklampelare med skärm inte betalar någon skatt. Det är både omodernt och orättvist. Därför är det bra att skatten avskaffas, inte minst för idrotten, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen har tidigare sänkt reklamskatten i olika steg. Senast i budgetpropositionen för 2020, då både skattesatsen sänktes och gränsen för redovisningsskyldighet höjdes.

Genom avskaffandet tillmötesgår regeringen ett tillkännagivande från riksdagen från 2002 om att reklamskatten ska avskaffas på sikt i mån av ekonomiskt utrymme.

Förslaget innebär att skatten avskaffas från 1 januari 2022. Det beräknas leda till 100 miljoner kronor i minskade skatteintäkter per år.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-1028522

Skatteverkets remissvar - 30 Augusti, 2021 - 16:00
Kategorier: Allmäna nyheter

8-962011

Skatteverkets remissvar - 30 Augusti, 2021 - 15:56
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1148875

Skatteverkets remissvar - 30 Augusti, 2021 - 15:41
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1104694

Skatteverkets remissvar - 30 Augusti, 2021 - 15:37
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1051409

Skatteverkets remissvar - 26 Augusti, 2021 - 12:51
Kategorier: Allmäna nyheter

Avdragsrätt

Skatterättsnämnden - 25 Augusti, 2021 - 11:46
När kontorsanställda – inom vissa av arbetsgivaren angivna ramar – köper in skrivbord och skrivbordslampa, faktureras och är betalningsskyldiga gentemot leverantören, har arbetsgivaren inte ansetts förvärva möblerna från leverantören och kan därför inte göra avdrag för den ingående skatt som belöper på förvärven.

Skatteplikt

Skatterättsnämnden - 25 Augusti, 2021 - 11:41
Tillhandahållande av teckenspråksutbildning på distans till ett utbildningsbolag har ansetts innebära att lärarpersonal ställs till uppdragsgivarens förfogande vilket inte omfattas av undantag från skatteplikt.

Skattesats, omsättningsland m.m.

Skatterättsnämnden - 24 Augusti, 2021 - 15:00
Sökanden har ansetts förmedla direktsända kulturella och idrottsliga evenemang via digitala plattformar till kunder i annans namn för annans räkning. Förmedlingen har därför ansetts omfattas av 5 kap. 5 § ML när kunden är en beskattningsbar person och 5 kap. 7 § ML när kunden inte är en beskattningsbar person.

8-883529

Skatteverkets remissvar - 24 Augusti, 2021 - 14:18
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1090098

Skatteverkets remissvar - 24 Augusti, 2021 - 14:03
Kategorier: Allmäna nyheter

Sidor