En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Kvalificerade andelar, generationsskifte

Skatterättsnämnden - 8 juni, 2021 - 15:10
Ett förfarande med inlösen av aktier har inte ansetts utgöra en överlåtelse och omfattas därför inte av 57 kap. 4 a §. Om två aktier behålls och överlåts efter inlösenförfarandet blir däremot 57 kap. 4 a § tillämplig.

8-842217

Skatteverkets remissvar - 7 juni, 2021 - 15:23
Kategorier: Allmäna nyheter

Koncernbidrag, underskott och skatteflykt

Skatterättsnämnden - 7 juni, 2021 - 14:48
Avdrag för koncernbidrag som medför underskott hos givaren har vägrats med stöd av skatteflyktslagen.

Sidor