En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

8-299212

Skatteverkets remissvar - 31 Augusti, 2020 - 15:58
Kategorier: Allmäna nyheter

8-299343

Skatteverkets remissvar - 31 Augusti, 2020 - 15:26
Kategorier: Allmäna nyheter

Avdrag för gröna investeringar på remiss till Lagrådet

Finansdepartementets pressmeddelanden - 27 Augusti, 2020 - 21:47

Publicerad 27 augusti 2020

Regeringen skickar ett förslag på remiss till Lagrådet om att införa ett grönt avdrag för privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller. Stödet föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det lämnas till Lagrådet för att kunna vara en del av budgeten för 2021.

I lagrådsremissen föreslås att det införs en skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik, som till exempel solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan ta del av skattelättnaden redan vid köpet. Därmed är den enskilde inte längre beroende av hur mycket medel som finns anslagna för ett visst år för att få en subvention.

Skattereduktionen föreslås vara 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår. Skattereduktionen omfattar endast privatpersoner och föreslås ersätta de nuvarande stöden till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Lagrådsremissen beslutas för att kunna vara en del av budgetpropositionen 2021. Den nya skattereduktionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 31 december 2020.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Skatteplikt

Skatterättsnämnden - 27 Augusti, 2020 - 15:37
Fråga om tillhandahållande av vissa saneringstjänster mot ersättning i form av årspremie omfattas av undantaget från skatteplikt för försäkringstjänster.

Fåmansföretag

Skatterättsnämnden - 27 Augusti, 2020 - 14:38
Ett aktiebolag där två stiftelser tillsammans äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget utgör inte ett fåmansföretag.

Differentierad utdelning

Skatterättsnämnden - 27 Augusti, 2020 - 14:36
Differentierad utdelning i samband med att en delägare avvecklar sitt ägande har inte ansetts föranleda annan beskattning av honom än vad som följer av 57 kap. IL.

Avdragsrätt

Skatterättsnämnden - 26 Augusti, 2020 - 15:45
Fråga om rätt till avdrag för ingående skatt hänförlig till personbil i blandad verksamhet

8-349530

Skatteverkets remissvar - 25 Augusti, 2020 - 10:24
Kategorier: Allmäna nyheter

XX

Skatteverkets allmänna råd - 24 Augusti, 2020 - 17:12
Kategorier: Allmäna nyheter

Förmånligare skatteregler för husbilar vid avställning

Finansdepartementets pressmeddelanden - 20 Augusti, 2020 - 16:58

Publicerad 20 augusti 2020

Till nästa sommar kan det bli mer förmånligt att ställa på och av husbilar under kortare perioder och därmed kan husbilsägare minska sin fordonsskatt. Enligt ett förslag, som regeringen nu skickar till Lagrådet, ska karenstiden vid avställning kortas från 15 till 4 dagar från och med 1 mars nästa år. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det lämnas till Lagrådet för att kunna beslutas i budgeten för 2021.

Förslaget beräknas innebära att en ägare till en nyare husbil kan minska sin fordonsskatt med 2 000–3 500 kronor per år.

Bakgrunden till förslaget är att husbilar skiljer sig från andra lätta fordon eftersom de används som fritidsfordon och inte körs så långt och ofta som andra bilar, något som regeringen anser ska beaktas i skattelagstiftningen. Det finns än så länge också få eldrivna alternativ till dieseldrivna husbilar, till skillnad från personbilar.

Fordon som är avställda är som utgångspunkt inte skattepliktiga. Enligt nuvarande regler gäller dock en karenstid på 15 dagar vid avställning av fordon. Karenstiden innebär att om fordonet ställs på igen inom den angivna 15-dagarsperioden ska fordonsskatt betalas från avställningsdagen i stället för från dagen för påställningen. Regeringens förslag innebär att karenstiden förkortas från 15 dagar till 4 dagar för husbilar. Den kortare karenstiden gäller under husbilens tre första år i trafik, vilket motsvarar den period då det för fordonet tas ut ett förhöjt koldioxidbelopp till följd av bonus–malus-systemet.

Förslaget bedöms minska statens skatteintäkter med 30 miljoner kronor 2021 och med 42 respektive 53 miljoner kronor de två efterföljande åren.

De nya reglerna förslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Genväg

Lagrådsremiss: Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Sidor