En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Underprisöverlåtelse

Skatterättsnämnden - 13 oktober, 2020 - 11:26
Sökandena bedriver fastighetsförvaltning i aktiebolag samt samäger och förvaltar ett antal hyresfastigheter. Underprisöverlåtelse av några av de samägda fastigheterna till aktiebolaget har inte medfört några beskattningskonsekvenser för sökandena.

8-371865

Skatteverkets remissvar - 12 oktober, 2020 - 17:04
Kategorier: Allmäna nyheter

8-390519

Skatteverkets remissvar - 12 oktober, 2020 - 16:35
Kategorier: Allmäna nyheter

8-390545

Skatteverkets remissvar - 12 oktober, 2020 - 10:32
Kategorier: Allmäna nyheter

Driftbidrag

Skatterättsnämnden - 9 oktober, 2020 - 13:39
En ideell förening bedriver bl.a. högskoleverksamhet. Föreningen överväger att flytta verksamheten till ett (ännu ej bildat) helägt aktiebolag. Tillskott som ska betalas till aktiebolaget från föreningen har ansetts utgöra driftbidrag. Bolaget har ansetts utgöra ett allmänt undervisningsverk varför driftbidragen inte blir skattepliktiga för bolaget. Också fråga om uttagsbeskattning och fastighetstaxering.

x

Skatteverkets ställningstaganden - 9 oktober, 2020 - 09:13
Kategorier: Allmäna nyheter

8-509486

Skatteverkets remissvar - 8 oktober, 2020 - 18:21
Kategorier: Allmäna nyheter

Fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade drivmedel

Finansdepartementets pressmeddelanden - 8 oktober, 2020 - 15:59

Publicerad 08 oktober 2020

Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna Sveriges statsstödsansökan för skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel. Beslutet innebär att rena och höginblandade biodrivmedel, så som E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten, kan fortsätta att skattebefrias i Sverige även under 2021.

EU-kommissionens beslut gäller endast i ett år. Bakgrunden till det är kommissionens inställning att livsmedelsbaserade biodrivmedel endast delvis bidrar till de gemensamma miljömålen och därför inte kan anses vara förenliga med den inre marknaden efter 2020. Ett förlängt statsstödsgodkännande har därför endast kunnat ges för en kortare period.

Beslutet bidrar till utvecklingen mot mer hållbara transporter och att göra Sverige mindre beroende av fossila bränslen. Regeringen kommer att fortsätta sitt påverkansarbete inom EU för att biodrivmedel, även efter 2021, ska kunna gynnas framför fossila drivmedel. Detta sker bland annat inom ramen för den pågående översynen av energi- och miljöstödsriktlinjerna, som innehåller bestämmelser om stöd till biodrivmedel. Regeringen avser dessutom att fortsatt verka för att energiskattedirektivet och andra relevanta delar av EU:s regelverk ska möjliggöra kostnadseffektiv styrning mot minskade utsläpp av växthusgaser.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Andelsbyte, röstvilllkoret

Skatterättsnämnden - 7 oktober, 2020 - 15:52
Särskilda skäl för att medge undantag från röstvillkoret i samband med andelsbyte har ansetts föreligga.

Överlåtelse av aktier

Skatterättsnämnden - 7 oktober, 2020 - 15:37
En överlåtelse av aktier till ägarens söner har ansetts utgöra skattefria gåvor för sönerna.

Skattskyldighet, uppskovsbelopp

Skatterättsnämnden - 7 oktober, 2020 - 15:30
En i Sverige begränsat skattskyldig person ska inte beskattats för tidigare beviljat uppskovsbelopp.

Sidor