En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Subscribe to Skatterättsnämnden feed
Senaste förhandsbeskeden för Skatterättsnämnden
Uppdaterad: 18 min 26 sek sedan

Skattesats

20 juni, 2022 - 10:12
Tillhandahållande av golfträning och -spel i simulator omfattas av reducerad skattesats

Tomtrörelse

15 juni, 2022 - 13:52
Avyttring av byggnadstomt har inte ansetts utgöra kvalificerad tomtrörelse.

Avskattning tjänstepension

2 juni, 2022 - 11:54
Uttag av avgifter ur tjänstepensionsförsäkring med anledning av förvaltning av försäkringskapitalet har inte ansetts innebära att avskattning ska ske.

Underskottsavdrag, ägarförändring, moderföretag

2 juni, 2022 - 11:42
En utländsk stiftelse har ansett kunna vara moderföretag i en koncern vid tillämpning av 40 kap. 6 och 7 §§ IL.

Ränteavdragsbegränsning

25 maj, 2022 - 17:00
Att vägra avdrag för ränteutgifter med anledning av ett koncerninternt förvärv av aktier enligt 24 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) har ansetts strida mot EU-rätten.

Tidpunkten för äganderättsövergång

29 april, 2022 - 14:51
Tidpunkten för när skattskyldighet för uttag av tjänster för byggnation i egen regi upphör och fråga blir om entreprenad på annans fastighet är när köpeavtal avseende fastigheterna ingås.

Omsättningsland m.m.

28 april, 2022 - 10:28
Frågor kring tillhandahållande av ett laddningsstationsnätverk för el till kunder med eldrivna fordon.

Skattesats

21 april, 2022 - 16:09
Fråga om det är en bok eller sammanhäftade bilder som tillhandahålls.

Tävlingsvinst

21 april, 2022 - 14:14
Ersättning som betalas ut till student för prestation i en tävling ska beskattas i inkomstslaget tjänst.