En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 


Jag lämnade Sverige i början av 2021 utan att faktiskt bosätta mig i något annat land permanent. Har i början på detta året flyttat till ett land där jag har fått skatterättlig hemvist på grund av fysisk närvaro om 183 dagar över en 12-månadersperiod. Landet har ett skatteavtal med Sverige enligt OECD modellen. Jag har ett hemvistintyg (tax residence certificate) från det nya landet, ett hyreskontrakt på 1 år, dock inte registrerad i någon folkbokföring då jag inte har rätt till det.

De faktiska omständigheterna är att jag faktiskt har en bostad som stadigvarande står till mitt förfogande i det nya landet, men endast har ett hemvistintyg och kriteriet “habitual abode” där jag spenderar minst 183 dagar i min fördel. Jag är dock orolig över att endast ett hyreskontrakt inte kommer vara tillräckligt för att bevisa det. En ytterliggare aspekt som kan ställa till det är att jag, innan utflytten, registrerade min folkbokföring på min mammas lägenhet och bodde där i ett par dagar innan jag lämnade landet 2021 men aldrig bosatte mig där.

Enligt kritererierna som finns för väsentlig anknytning uppfyller jag: medborgarskap, bott i Sverige i princip hela mitt liv. Att jag varaktigt bosatt mig på en viss utländsk ort kan eventuellt visas med hemvistintyget eller hyresavtalet. Att jag har en åretruntbostad i Sverige skulle kanske kunna hänvisas till att jag är folkbokförd hos min mamma. Dock har jag aldrig använt den bostaden som permanent bostad, som skulle kunna gå i min fördel. I verkligheten har jag inte riktigt rätt att disponera bostaden, även om hon hade gått med på det om jag frågade. Jag uppfyller inte några andra krav på väsentlig anknytning.

En annan väg att gå är att använda sig av skatteavtalet där jag uppfyller “habitual abode”. Dock hade det varit oklart vad utfallet hade varit när den första och viktigaste kriteriet “permanent home” defineras.

Enligt min mening står i värsta fall båda bostäderna till mitt förfogande och då borde jag anses  ha min skatterättsliga hemvist i det nya landet på grund av punkten “habitual abode”. Men på grund av begränsad bevisföring av min bostad i det nya landet (endast hyreskontrakt) och faktum att jag hela tiden varit fokbokförd hos min mamma, gör mig orolig att slutsatsen kan vara helt annorlunda, där skatteverket bestämmer sig för att jag endast har en bostad som stadigvarande står till mitt förfogande i Sverige. 

Hur starkt bevis är ett hyreskontrakt i det nya landet utan en folkbokföring (i kombination med ett hemvistintyg i det nya landet)? Hur sannolikt är det att Skatteverket hävdar att jag disponerar eller att föräldrahemmet står till mitt förfogande på grund av folkbokföring?

Jag är medveten att i praktiken är det de faktiska förhållandena som avgör men här är jag mest orolig över bevisföringen då det är jag som har bevisbördan. Folkbokföringen har varit där under hela perioden och det är för sent att endast anmäla sig som utvandrad.

Tack på förhand!

38 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  maj 29, 2024

  Hej!

  I första hand kan man ifrågasätta om du verkligen har en året runt bostad i Sverige då du endast var folkbokförd på din mammas adress. I detta fall är det din mammas bostad då hon står på kontraktet. Jag skulle därför se dig som begränsat skattskyldig i Sverige då du saknas väsentlig anknytning till Sverige.

  När det gäller utlandet så måste man utgå från att du faktiskt har en bostad i ditt nya hemland. Att du inte kan folkbokföras mm ska inte spela någon roll då det viktiga är att du har en bostad i utlandet. Min bedömning skulle därför vara att du har hemvist i ditt nya land.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  maj 30, 2024

  Tack för ditt svar! Det har du helt rätt i, jag missuppfattade definitionen av “innehav” för åretruntbostad.

  Jag har en till fråga gällande “Varaktig bosättning på en viss utländsk ort”. Tydligen ställs det hårda krav på att man ska kunna bevisa på att man verkligen flyttat där jag också sett att intyg om bosättning utomlands efterfrågas. Ett exempel på sådan intyg kan just vara utdrag från folkbokföringsregister. Det är just därför som jag ifrågasättter min egna situation då jag endast har ett hyreskontrakt. Vet du Daniel ifall ett hyreskontrakt generellt är godtagbart för skatteverket som ett intyg för varaktig bosättning eller litar de på ditt ord? Hur starkt väger själva hemvistintyget i det nya landet för just detta kriterium? 

  I ett av tidigare av era inlägg kan även läsas “För att ”väsentlig anknytning” till Sverige skall upphöra är det således av avgörande betydelse att bosättningen i den utländska bostaden är avsedd att bli varaktig och att detta manifesteras på det sätt som gäller i landet ifråga t.ex. genom registrering, förvärv av (mer än tillfälligt) uppehållstillstånd eller dylikt. Kravet på ett förvärv av en permanent bostad för ett varaktigt boende i det nya landet är således mycket strängt. Den ringaste tvekan om att detta villkor är uppfyllt leder alltid till att vederbörande anses ha bibehållit väsentlig anknytning i Sverige oberoende av övriga omständigheter.” (https://www.skatter.se/?q=node/1078&destination=node/1078)

  Jag har varken registrering, folkbokföring eller uppehållstillstånd i det nya landet. 

  Kravet kanske är mindre stängt ifall man kollar på kravet för en "bostad som stadigvarande står till förfogande” enligt skatteavtalet? Men samtidigt skulle kanske Skatteverket kunna hävda att jag har haft tillgång till min mammas bostad?

  Tack igen!

 1. anon
  D Andersson
  maj 30, 2024

  Hej!

  Det stämmer att Sverige kan hävda att man ska fortsätta vara obegränsat skattskyldig om man inte varaktigt är bosatt på en annan ort. Om du har ett hyresavtal i en annan stat så pekar detta på att man faktiskt ska vara bosatt utomlands under en längre tid. Att det andra landet inte ställer ut ett hemvistintyg eller folkbokför dig på grund av interna regler i det landet ska inte påverka att du kan ses som varaktigt bosatt utomlands.

  Jag har haft ett liknande fall där det andra landet ställde ut ett hemvistintyg först ett år efter flytten till landet. Skatteverket godtog dock att personen skulle anses vara begränsat skattskyldig i landet.

  I ditt fall skulle jag rekommendera att du hävdar att du är begränsat skattskyldig i Sverige men att du inte kan få hemvistintyg mm pga landets interna lagar.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  maj 31, 2024

  Hej igen Daniel! 


  Hemvistintyget kan jag få, men inte folkbokföringen. Hur starkt väger kombinationen av hyreavtal + hemvistintyg enligt din uppfattning? 

  Tacksam för svar!

 1. anon
  D Andersson
  jun 01, 2024

  Hej!

  Ett hemvistintyg plus hyresavtal väger tungt är min uppfattning.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jun 02, 2024

  Tack för svaret ännu en gång! Förhoppningsvis är det kommande svaret mitt sista. 

  Vid en bostadsutredning används blanketten SKV 2704 som inte finns på Skatteverkets hemsida, med ett utav kraven "Intyg om bosättning utomlands bifogas (t.ex. utdrag ur folkbokföringsregister)". Vet du möjligtvis, av erfarenhet, vad det är för intyg som generellt godtas? 

  Tack igen för alla dessa svaren!

 1. anon
  D Andersson
  jun 02, 2024

  Hej!

  Det finns inget exakt intyg som ska skickas in med ett hemvistintyg med en förklaring att det inte går att få ett intyg på folkbokföring torde räcka.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jun 09, 2024

  Hej igen! Tack för ännu ett professionellt svar!

  Hur vanligt är det att någon annan typ av dokumentation utöver Hemvistintyg och folkbokföring efterfrågas och vad brukar det vara för dokumentation?

  Finns det någon risk för att Skatteverket aggressivt går på spåret att jag hade folkbokföring och därmed ett hem i Sverige? (Detta i samband med min svagare bevisning för hem i utlandet kanske kan ställa till det för möjligheten att hävda begränsad skattskyldighet eller att använda sig av skatteavtalet)

 1. anon
  expat
  jun 09, 2024

  (Trots ifall att jag visar ett Hemvistintyg)

 1. anon
  D Andersson
  jun 09, 2024

  Hej!

  Jag har inte varit med om att något annat efterfrågats.

  Skatteverket kan fråga efter mer uppgifter men då beror det oftast på att man misstänker att personen fortfarande bor kvar i Sverige men detta är inte vanligt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jun 13, 2024

  Hej igen!

  Jag kanske tänker för mycket, men nu har jag funderat på lite olika situationer som jag tycker är oklara för vad som gäller.

   

  Ponera att man varken kan få tag på ett hemvistintyg eller folkbokföing i det nya landet. Hur bevisar jag att jag är "varaktigt bosatt på en viss utländsk ort"? Eftersom det är jag som har bevisbördan och det efterfrågas om ett intyg kanske det kan vara svårt?

  Gissar på att i ditt fall innan som du nämnde fanns folkbokföring i antingen det nya landet eller i Sverige där man var registrerad som utvandrad?

  Jag undrar också hur ett hemvistintyg kan väga lika mycket som en folkbokföring? Man kan ju få tag på ett hemvistintyg baserat på “stadigvarande vistelse” och därmed inte riktigt vara varakitgt bosatt på viss utländsk ort.

  Jag undrar också hur man kan bevisa “stadigvarande vistelse” inom EU då det inte finns några gränsövergångar?

   

  Tack för allt igen!

 1. anon
  D Andersson
  jun 14, 2024

  Hej igen!

  Om man inte kan få fram ett intyg så kan man eventuellt visa på bosättning utomlands genom tex att man arbetar utomlands eller att man tar emot post på den utländska adressen. Man kan eventuellt även visa på ett kontoutdrag att köp görs på den nya orten. Dock är det svårare om man inte har officiella handlingar.

  Inom skatten brukar man nöja sig med ett hemvistintyg.

  Inom EU så behöver man ofta titta på de lämnade uppgifterna och se vad som i övrigt styrker utlandsvistelsen tex arbete mm.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jun 15, 2024

  Hej igen! Mycket bra svar.

  Jag har läst att Skatteverket generellt har bevisbördan för när skatt ska tas ut och att skattskyldige generellt har bevisbördan för avdrag. Vem är det som har bevisbördan för omständigheterna kring tie-breaker rules? Om jag inkommer med ett Hemvistintyg, måste jag också stå för bevisbördan kring var jag stadigvarande vistas? 

 1. anon
  expat
  jun 15, 2024

  Vissa EU länder ställer även ut ett Hemvistintyg baserat på 183 dagars vistelse men det är svårt att bevisa. Är det jag som måste bevisa vistelsen eller ges Hemvistintyg helt enkelt baserat på min förfrågan så länge de inte kan bevisa motsatsen?

  Tack för allt hitintills!

 1. anon
  D Andersson
  jun 16, 2024

  Hej!

  Om du yrkar att du har hemvist i ett annat land och kan visa det med ett hemvistintyg så är det upp till Skatteverket att visa att intyget inte stämmer tex genom att visa att du har en bostad i Sverige mm och därmed har din hemvist i Sverige. Bevisbördan går då över till dig att visa att Skatteverket bedömning är felaktigt tex genom att visa att du har bostad även i det andra landet och att du endast vistas stadigvarande där.

  Skatteverket kan ifrågasätta grunden för ett hemvistintyg men återigen måste Skatteverket då motivera varför de underkänner intyget.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jul 02, 2024

  Hej igen! Tack för svaret ännu en gång!

  Du nämnde att Skatteverket kan använda sig utav tie-breaker rules i Skatteavtalet för att försöka bevisa eventuell hemvist i Sverige. Nu är det så att jag inte har en bostad i Sverige men jag undrar om de också har möjlighet att hoppa ner till punkten om medborgarskap utan att hävda de andra punkterna som har högre prioritet?

  Det vill säga, att bevisbördan övergår på mig direkt genom att de hävdar att jag måste bevisa någon anknytningpunkt som prioriteras högre än medborgarskap i tie-breaker punkterna (utöver det faktum att jag visar ett Hemvistintyg). Jag har inte medborgarskap i det nya landet.

 1. anon
  D Andersson
  jul 02, 2024

  Hej!

  Det finns ingen möjlighet för Skatteverket att hoppa direkt till medborgarskap utan det första man ska titta på är bostaden. Det innebär att om du har en bostad i det andra landet men ingen bostad i Sverige så har du hemvist i det andra landet oavsett medborgarskap.

  Skatteverket kan dock begära att du visar att du har en bostad i det andra landet.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jul 02, 2024

  Hej igen Daniel, jag kanske formulerade det lite dåligt. Låt oss säga såhär: 

  Ifall Skatteverket inte kan bevisa att jag har en bostad i Sverige och jag inte kan bevisa att jag har en bostad i det nya landet men hävdar att jag har det, stannar man då där eller kan det hända att man på liknande sätt ta sig ner för 'trappan' hela vägen tills att man kommer till medborgarskapet?

  Med andra ord försöker jag få känsla på vem som har bevisbördan i fallet då man inkommer med ett Hemvistintyg men inte kan bevisa resterande punkter.

  Tack igen

 1. anon
  D Andersson
  jul 03, 2024

  Hej igen!

  Om du hävdar att du har en bostad utomlands så måste du kunna visa att du har en bostad men tänk på att det räcker att bostaden står till ditt förfogande dvs att du har tillgång till bostaden. Det finns alltså inget krav på att du äger bostaden.

  Nästa steg är att titta på var du vistas stadigvarande. Om du vistas stadigvarande i båda staterna eller inte vistas stadigvarande i någon av staterna går man vidare till medborgarskap.

  Om du kommer in med ett hemvistintyg så innebär det dock att den andra staten på något sätt anser dig vara bosatt eller vistas stadigvarande i det landet. Det borde då vara ganska så naturligt att du har en bostad i den staten.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jul 03, 2024

  Tack Daniel för ännu ett bra svar.

  När det kommer till stadigvarande vistelse så är det olika definition på svenska och på engelska. Skatteverket lägger mer fokus på var man befinner sig och omfattning/frekvens osv. medan vissa andra länder sätter annan definiton om “habitual abode” där vissa länder har definitionen om att endast ett par dagar räcker och att man kan ha habitual abode i flera länder samtidigt som andra kollar på en tidhorisont av flera år. Vissa länder har ingen klar definition alls. Det finns även länder som använder versionen “usually lives”.

  I fallet där definitionen av “stadigvarande vistelse” varierar mellan två länder, räcker det för Skatteverket att den svenska definitionen av vad som är “stadigvarande” uppfylls eller kollar Skatteverket att man även uppfyller det nya landets definition av “stadigvarande vistelse”? (Låter lite komplicerat ifall Skatteverket hade gjort det men samtidigt kanske det finns risk för att man spelar två länder mot varandra på så sätt och undviker beskattning i båda länderna?)

  Dessutom undrar jag vad som hade varit bra dokumentation på stadigvarande vistelse i ett land utanför europa som faktiskt har en egen gräns?

  Tack igen för alla dessa svar och ditt tålamod :)

 1. anon
  D Andersson
  jul 03, 2024

  Hej!

  När det gäller begreppet stadigvarande vistelse så är det upp till varje land att avgöra vad som menas med begreppet dvs du kan anses vistas stadigvarande i flera länder beroende på att begreppet stadigvarande definieras olika.

  Ett tips på bra dokumentation är ha en kalender där du fyller i när du vistas i Sverige och när du vistas i det andra landet. Detta kan styrkas tex med ett kontoutdrag där det framgår var du handlar till exempel. Jag har dock inte varit med om att Skatteverket efterfrågat det sistnämnda utan en kalender brukar räcka.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jul 04, 2024

  Hej igen!

  I fallet då begreppet inte definierats av det nya landet och vid tillfället av en utredning, hade Skatteverket då applicerat den svenska definitionen av "stadigvarande vistelse" för båda länderna för att avgöra var man stadigvarande vistas?

  Tack igen!

 1. anon
  D Andersson
  jul 04, 2024

  Hej!

  Det blir väldigt svårt i de fall en stat inte använder sig av begreppet alls men då begreppet finns i avtalet så torde staten ha någon form av definition för att kunna använda avtalet.

  Om det inte går att avgöra var man vistats stadigvarande på grund av att en stat inte kan definiera vad som menas med stadigvarande vistelse så ör min bedömning att man går vidare till medborgarskap.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jul 09, 2024

  Tack igen Daniel för ännu ett bra svar!

  Det visar sig att mitt nya land endast har en definition för vem som är obegränsad skattskyldig så länge man inte blir skatteskyldig genom investering - nämligen 183 dagars fysisk närvarande i landet. Jag gissar på att det innebär att det är detta som syftas med stadigvarande vistelse då också? Kanske innebär det i sådana fall att endast hemvistintyget i sig är tillräckligt som bevis för stadigvarande vistelse? Sen så får man hoppas på att Skatteverket inser det också. Det nya landet är Georgien.

  Jag kommer att ha transaktioner tillgänliga via ett kontroutrag för alla dagar som jag befinner mig i landet. Jag är väldigt förvånad dock över att Skatteverket godtar kontoutdrag eller kalender som intyg. Hade hoppats på att de ställde lite högre krav genom något annat typ av intyg från någon myndighet. Dock kanske det är så att något sånt inte är möjligt att få och att Skatteverket därmed nöjer sig med en kalender?

  Tack för dina svar!

 1. anon
  D Andersson
  jul 09, 2024

  Hej!

  Det stämmer att om Georgien bara har en definition för obegränsad skattskyldighet så tillämpas den även för stadigvarande vistelse. Hemvistintyget borde räcka i sådana fall.

  Orsaken till att Skatteverket godtar detta är att det ofta är svårt att få fram andra uppgifter.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jul 11, 2024

  Hej igen Daniel!

  Väldigt intressant inlägg. Du nämnde tidigare att Skatteverket kan kolla på andra inlämnade uppgifter i övrigt i kombination för att avgöra stadigvarande vistelse. Har kalender varit tillräckligt även i fall där man inte har bostad eller jobb i det nya landet?

  Det visar sig att det finns ytterligare ett sätt att bli obegränsat skattskyldig i Georgien och det är genom inkomst eller förmögenhet (high net worth individual). Dock ser det Hemvistintyg annorlunda ut och jag tror även att obegränsat skattskyldig pga inkomst eller förmögenhet även utesluts inom skatteavtalen. Hur troligt är det att Skatteverket inser att mitt Hemvistintyg inte är det baserat på förmögenhet och kan utesluta den biten? Jag gissar på att vid en rättsprocess så hade det dock varit mer kunniga personer som sitter på ärendet och kan se skillnaden på intygen då den som är baserad på förmögenhet även har det beskrivet på intyget.

  Tack för svar igen!

 1. anon
  D Andersson
  jul 12, 2024

  Hej igen!

  En ifylld kalender brukar alltid vara relevant oavsett andra omständigheter.

  Av intyget borde det framgå varför Georgien anser dig ha hemvist i Georgien. I de svenska hemvistintygen så framgår det att Sverige anser en person ha hemvist i Sverige med hänvisning till en viss artikel. Sen stämmer det att går Skatteverket vidare torde en mer kunnig person titta på det och då förstå att det finns olika former av intyg.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jul 13, 2024

  Hej igen Daniel! 

  Tack för svaret!

  Det Georgiska Hemvistintyget hänvisar inte till någon artikel och jag har sett andra Hemvistintyg från andra länder som inte gör det heller. Kan detta skapa problem för mig?

  Jag har också sett att det finns enkla Hemvistintyg som bara visar hemvist i landet men också andra som uttryckligen nämner att den är i syfte för ett specifikt Skatteavtal. Ifall jag vill använda mig av ett skatteavtal, finns det ett krav från Skatteverkets sida att Hemvistintyg uttryckligen ska vara i syfte för skatteavtalet eller kan man använda sig av ett "domestic tax residency certificate"? I första hand har jag fått information om att Georgien inte ställer ut intyg I syfte för skatteavtal trots att de har många, däremot kan de eventuellt fylla i ett som ges ut av ett annat land.

  Tack för allt hitills!

 1. anon
  expat
  jul 13, 2024

  (Det är också så att Georgien har territoriel beskattning och därmed inte beskattar global inkomst. Jag undrar om detta kan ses som "exempt from tax" under inhemsk skattelagstiftning och därmed fortfarande täckas av skatteavtalet eller innebär det att sådan inkomst inte kan "täckas" av skatteavtalet?)

 1. anon
  expat
  jul 14, 2024

  Rättar mig med att säga att jag inte vet om denna som ges ut verkligen är "domestic" varianten eller inte då det bara finns en enda som ges ut. Har sett att UAE tidigare också bara gav ut ett enda men nu gått över till ett system där de har både ett "domestic" och ett med syfte att användas för skatteavtalet 

 1. anon
  expat
  jul 14, 2024

  Det som är säkert dock är att det inte nämns att det är i enlighet med något skatteavtal. Är det ett krav på att det ska nämnas för att man ska kunna använda Hemvistintyg I syfte för att dra nytta av ett skatteavtal?

 1. anon
  D Andersson
  jul 15, 2024

  Hej!

  Det är oftast enklast att en hänvisning görs till en artikel i skatteavtal men även jag har sett intyg utan hänvisning till skatteavtal och de har godkänts av Skatteverket.

  Den territoriela beskattningen låter som någon form av källbeskattning dvs att inkomst beskattas på grund av att den har i sin källa i Georgien. Om det är fallet så täcks det av skatteavtalet.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jul 18, 2024

  Hej igen Daniel!

  Jag tror att det blev lite missförstånd i förra kommentaren.

  Det är så att jag har krypto/aktier som kan beskattas i Sverige men som inte beskattas i Georgien eftersom det är territoriell beskattning och all inkomst från utlandet är "exempt from taxation" enligt inhemsk lagstiftning.

  Här uppstår förvirring då Sverige använder begreppet obegränsad skattskyldighet. Om man inte får ett Hemvistintyg enligt skatteavtalet I det nya landet kan man istället använda sig av en blankett som jag fick av Skatteverket för ett annat land tidigare. Det nya landet skulle fylla i och skriva under där blanketten indikerade "This is to mention that the above mentioned is a resident of this state and fully liable to tax here also for income received in Sweden".

  Jag gissar på att definitionen ovan var baserad på att Skatteverket ville bekräfta att personen är obegränsat skattskyldig i det nya landet. Hursom, beskattar Georgien endast inkomst som har källa i Georgien. De anser inte att aktier och krypto utomlands har källa i Georgien. Sådan inkomst är "exempt" enligt inhemsk lagstiftning.

  Så förvirring uppstår i vad Skatteverket menar med "Fully liable for tax also for income received in Sweden". Det hade varit enklare om de endast skrev "Har hemvist i nya staten med hänvisning till Skatteavtalet", vilket är sant, men inkomst från Sverige beskattas samtidigt inte enligt inhemsk lagstiftning.

  Jag ska verkligen försöka göra detta till mitt sista inlägg :)

 1. anon
  expat
  jul 18, 2024

  Hursom, inte all skatt från utlandet är skattefri. T.ex. om man får lön från en arbetsgivare i utlandet. Så jag gissar på att man ändå kan anse att Georgien då beskattar utländsk inkomst på något sätt?

  Du nämnde att Skatteverket har godtagit hemvist tidigare där inte referens till något Skatteavtal görs. Gällde det då som bevis på "stadigvarande vistelse på viss utländsk ort" I ändamålet för begränsad skattskyldighet eller var det också för ändamålet att applicera ett skatteavtal?

  Tack för allt igen!

 1. anon
  expat
  jul 18, 2024

  Senaste gången jag blev utredd för begränsad skattskyldighet stod det: "Om du vill att skatteavtal ska tillämpas ska du bifoga intyg som visar att du har hemvist i den staten enligt skatteavtalet (Hemvistintyg).

  Betyder detta att endast Hemvistintyg enligt skatteavtalet accepteras vid utvärdering av begränsad skattskyldighet och nyttjande av avtalet?

 1. anon
  D Andersson
  jul 18, 2024

  Hej!

  Om kryptovalutan inte beskattas i Georgien så innebär det inte med automatik att Sverige kan beskatta den. Har du hemvist i Georgien ska kryptovalutan endast beskattas Georgien. Om sen Georgien väljer att inte beskatta den så blir vinsten helt skattefri.

  Aktier är lite annorlunda då Sverige enligt avtalet och svenska regler kan beskatta dessa upp till tio år efter flytten.

  Ett hemvistintyg tar endast sikte på skatteavtal så om Georgien ställer ut ett hemvistintyg så tar det sikte på avtalet oavsett om det är bostad, stadigvarande vistelse etc.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jul 19, 2024

  Hej igen! Tack för ännu ett bra svar!

  Vad gör kopplingen möjlig mellan det faktum att status som resident uppfylls efter 183 dagar och att det samtidigt kan anses vara definitionen av stadigvarande vistelse så länge Georgien inte har någon annan definition? Finns det nämnt i någon OECD guide?

  Är obegränsat/begränsad skattskyldig samma sak som resident/non-resident? När det gäller Sverige pratar man om att obegränsat innebär att man är skattskyldig för worldwide income men det verkar inte stämma med Georgien

  Hälsningar 

 1. anon
  D Andersson
  jul 19, 2024

  Hej!

  Tyvärr finns det inget skrivet gällande begreppet stadigvarande vistelse utan det är upp till varje land att själv definiera detta. Utifrån det du skriver så verkar det som Georgien tillämpar en form av 183 dagars regeln för både resident och stadigvarande vistelse.

  Begreppet obegränsat/begränsat skatteskyldig är ett svenskt begrepp och kan inte direkt översättas till resident/non-resident även om det torde finnas likheter. Sen är fullt möjligt för Georgien att anse att en person är resident där men ändå bara beskatta inkomster som har sin källa i Georgien.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB