En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag planerar att bosätta mig utomlands eftersom jag erhåller "Förtidspension" från Försäkringskassan och inte längre arbetar.

När jag nästa år fyller 55 så kommer jag att erhålla ca 30.000 kr/månad från privata pensionsförsäkringar förutom ersättningen från Försäkringskassan. Mina planer är då att bo i Thailand 4-7 månader + i Frankrike 2-4 månader per år.

Jag kan sälja min lägenhet så att jag inte har någon anknytning till Sverige och då enbart vistas i min kolonistuga i Sverige någon månad under sommaren.

Jag antar att jag kan åberopa "den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta" på 25% på såväl ersättning från försäkringskassan som utbetalning från pensionsförsäkringar. Är detta rätt? Jag funderar även på om jag ytterligare kan kapa skatten genom att skriva mig i Frankrike (med bibehållet Svenskt medborgarskap) där jag i sådant fall köper en lägenhet som ersättning för den Svenska lägenheten.

Tacksam för svar

 

Zeven

5 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  nov 30, 2007

  Hej Zeven!

  Om jag börjar med försäljningen av lägenheten, så kan Du få uppskov med reavinsten i Sverige om Du köper en i Frankrike (inom EU/EES belägen ersättningsbostad) direkttägd lägenhet, s. k. ägarlägenhet. En ytterligare förutsättning är att Du bosätter Dig där.

  Då det sedan gäller pensionerna, så har Sverige rätt att beskatta dessa med 25 % med ett undantag av ett fribelopp för bl. a. den allmänna pensionen. Detta gäller personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige d. v. s. de som efter utvandring saknar väsentlig anknytning till Sverige. Sveriges dubbelbeskattningsavtal med olika länder kan sedan lindra eller helt undanröja den svenska beskattningen.

  Ett problem som kan uppstå med Din bosättning i Frankrike är att Du under året kommer att vistas längre tid i Thailand än i Frankrike, som länderna ifråga säkert kan ha synpunkter på.

   

   

  Hälsningar/Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Efraim
  jan 23, 2008

  Enligt min uppfattning debiteras ej sinkskatt om jag flyttar till Frankrike i enlighet med gällande dubbelbeskattningsavtal. Själv har jag flyttat till Spanien varför skatteverket drar sinkskatt på 25% minus mindre fribelopp i enlighet med deras dubbelbeskattningsavtal..

 1. anon
  Hans Larsson
  jan 23, 2008

  Hej Efraim!

  Du har alldeles rätt avseende Frankrike. Då det gäller Spanien så har Du rätt att avräkna den spanska skatten på den svenska allmänna pensionen (gäller även utbetalning från pensionsförsäkringar) mot den i Sverige påförda SINK-skatten.

  Hälsningar/Hans Larsson

   

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Svenglo
  maj 29, 2018

  Debiteras SINK om man flyttar till England? Med gällande dubbelbeskattnings avtalet mellan Sverige o Storbritannien? Tack

  <p>svenglo</p>

 1. anon
  D Andersson
  maj 29, 2018

  Hej!

  Om pensionen utbetalas från Sverige så får den beskattas i Sverige enligt avtalet. Är du då begränsat skattskyldig så SINK beskattas den.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB