En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vad finns det för ekonomiska syften bakom att driva sin verksamhet i ideell förening? Till exempel tränings- och gymverksamhet, som lika gärna skulle kunna existera i andra företagsformer. Vilka skatteregler är mer fördelaktiga för den ideella föreningen jämfört med till exempel handelsbolag och aktiebolag?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 12, 2008

  Det kan ha att göra med att en skattebefrifelse från inkomster av kapitalförvaltning kan fås av ideella förningar om vissa villkor är uppfyllda enl. inkomstskattelagen 1999:1229 7 kap 7 par:

  7 § En ideell förening är skattskyldig bara för inkomst av
  sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §, om föreningen
  uppfyller

  - ändamålskravet i 8 §,
  - verksamhetskravet i 9 §,
  - fullföljdskravet i 10-12 §§, och
  - öppenhetskravet i 13 §.

  En förening som uppfyller kraven i första stycket är dock inte
  skattskyldig för

  1. kapitalvinster och kapitalförluster,

   

   En annan orsak kan vara att man inte vill att det ekonomiska syftet med verksamheten ska lysa igenom så mycket.