En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Svensk medborgare återinvandrad till Sverige samt förvärvade hyresrätt 2005 som blev bostadsrätt maj 2008. Dessförinnan bosatt i England i ca 40 år. Tänker återvända till England permanent pga familjeskäl och försälja bostadsrätten.

Blir jag föremål för reavinstskatt om jag utvandrar för evigt? Utvandringsdatum kan ordnas till före eller efter försäljningen.

Blir det någon skillnad om jag säljer i år eller väntar till nästa år?

Tänker köpa hus i England. Är det möjligt att, om jag är reavinstskattepliktig, ansöka om uppskov eller är det bättre att betala skatten? Trasslar Skatteverket till det ifall man flyttar inom England, som inte har någon reavinstskatteplikt på huvudbostaden? Jag ämnar inte ha någon egen bostad kvar i Sverige.

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  aug 07, 2008

  Hej Majsan 1729!

  Eventuell kapitalvinst vid försäljning av den svenska bostadsrätten blir skattepliktig i Sverige oavsett om du bor i Sverige eller i England vid försäljningstillfället. Enligt den svenska inkomstskattelagen är nämligen begränsat skattskyldiga personer, dvs. personer som är bosatta utomlands, skattskyldiga i Sverige för kapitalvinst vid försäljning av en i Sverige belägen bostadsrätt och denna skattskyldighet inskränks inte av skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien.

  Du har rätt till avdrag för uppskovsbelopp ("uppskov med beskattning av reavinst") enligt bestämmelserna om sådant avdrag om du förvärvar en ersättningsbostad i England. Om det är bättre att betala skatten beror på dina ekonomiska förhållanden. Om du får uppskov så blir du fr.o.m. året efter det att du fått sådant uppskov och varje år så länge du har uppskov skyldig att betala skatt i Sverige i inkomstslaget kapital på en schablonintäkt som ska beräknas till 1,75 % av uppskovsbeloppet. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB