En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Beräkning av skatten på en kapitalvinst på aktier i ett fåmansbolag är oerhört komplicerad. Politikerna talar så ofta om att förenkla för fåmansföretagen men reglerna blir i stället nästan oförståeliga. Inte minst under senare år har systemet förändrats mycket men minsann inte i förenklande riktning.

Här följer en mycket förenklad skiss av reglerna.

För aktieägare som är verksamma i betydande omfattning i företaget gäller följande.

Tänk Dig kapitalvinsten som en pelare eller stapel i ett diagram.

I botten av stapeln sker beskattning efter 20 % inom det s.k. utdelningsutrymmet. Reglerna om kapitalvinst är nämligen till stor del kopplade till reglerna om utdelning.

Över utdelningsutrymmet beskattas kapitalvinsten som inkomst av tjänst till en skattesats om kan uppgå till cirka 58 %. Sammanlagt inom en närståendekrets får dock tjänstebeskattningen uppgå till högst 100 inkomstbasbelopp.

Över utdelningsutrymmet och tjänstebeskattningen om 100 inkomstbasbelopp, högst upp på stapeln, sker beskattning efter 30 %.

Under 2007, 2008 och 2009 kan man dock få viss lindring. Kapitalvinsten över utdelningsutrymmet delas upp så att hälften redovisas som inkomst av kapital (30 %) och hälften som inkomst av tjänst (ofta 58 %). Fortfarande skall dock högst 100 inkomstbasbelopp redovisas som inkomst av tjänst. Effekten blir att kapitalvinst över utdelningsutrymmet och över 100 basbelopp tjänst och 100 basbelopp kapital, blir beskattad som inkomst av kapital till 30 %.

Den som överväger att sälja sitt fåmansföretag inom de närmaste åren bör räkna på effekteran av att sälja före respektive efter utgången av 2009.

För aktieägare som inte varit verksamma i betydande omfattning i företaget under det aktuella beskattningsåret och inte heller varit det under de föregående fem beskattningsåren, blir beskattningen av en kapitalvinst 25 %. Det kan alltså i vissa fall vara lönsamt att "lägga bolaget i träda" under fem hela beskattningsår (i praktiken ofta sex år) för att därefter sälja bolaget eller likvidera det, vilket beskattas på samma sätt som en försäljning. Det är dock viktigt att aktieägaren i så fall inte är verksam i bolaget under femårsperioden.

Ovanstående ger förhoppningsvis några konturer av den mycket dimmiga bild politikerna ritat. Förhoppningsvis ger den något för Dig som funderar på att sälja Ditt bolag. Var dock noga med att anlita expertis när Du skall sälja. Se också upp med skalbolagsreglerna! Det som i Dina ögon är ett vanligt rörelsedrivande bolag kan mycket väl skalbolagsbeskattas med katastrofala konsekvenser. Om Du vill läsa om skalbolag, klicka här.

2 Kommentarer
 1. anon
  jonson
  aug 26, 2008

  Hej,

  jag äger ett AB som har ett dotterbolag(AB) som snart skall säljas. Därmed kommer mitt AB få in likviden och betala 28% på vinst. Sedan kommer utdelningsproblematiken (gäller ganska många miljoner) innan jag får tag i pengarna...

  Kan mitt AB istället dela ut sitt dotterbolags aktier till mig som ägare? (sker ju ibland på börsen t ex Electrolux-Husqvarna eller Volvo som dela ut Scania aktier) Syftet är att försäljningslikviden kommer till mig och beskattas privat istället för in i mitt bolag (där finns redan tillräkligt med pengar).

  Vad tror du om detta upplägg?

  MvH

  Peder

   

 1. anon
  Frank
  nov 01, 2008


  Hej Clas, 

  Jag är studerande i Skatterätt vid Lunds Universitet och ett seminarie vi kommer att ha nästa vecka är skatteplanering i fåmansbolag. Om jag förstått det rätt vad du skrivit ovan så kommer en vinst över utdelningsutrymmet att resultera i att hälften beskattas som inkomst av tjänst och andra hälften som inkomst av kapital (så länge de håller sig under 100 basbelopp). Detta är till skillnad mot vad vi fått lära oss att allt över utdelningsutrymmet ska beskattas som inkomst av tjänst på belopp under 100 basbelopp.

  Finns det mer information även om hur fördelningen beräknas, för det är då intressant att föra den första delen som inkomst av tjänst och andra delen som inkomst av kapital (om nu ens utdelningsutrymme är lågt).

  Tack på förhand,

  /Frank