En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hemsk mycket hej!

Skulle behöva lite hjälp med en fundering jag har. Det är nämnligen så att jag flyttat från mitt föräldrahem, där jag bodde gratis och fortfarande är skriver, nyligen för att jag fått ett jobb som sträcker sig under kortare tid i Stockholm (ca 20 mil bort). Bor just nu hos en kompis och ska snart hyra rum när jag hittar ett ledigt.

Därav undrar jag om jag är berättigad ersättning för dubbelt boende, eventuellt något annan förmån? 

 Skulle vara väldigt tacksam för svar!=)

 

Obs: har kikat på tidigare inlägg om dubbelt boende kom aldrig underfund med vad som gällde i min situation eftersom jag flyttat från ett hem som jag inte betalat något i. 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  aug 29, 2008

  De nya reglerna för dubbelt boende ställer inte längre så höga krav. Skatteverket har en liten broschyr SKV 315-9

  Arbete på ny bostadsort
  kan ge rätt till avdrag
  Du som har fått anställning och därför har flyttat till
  en ny ort kan få avdrag om du samtidigt har kvar
  bostaden på den gamla orten. Du har i så fall rätt att
  dra av dina ökade levnadskostnader under en begränsad
  tid. Observera att det är olika tidsbegränsningar
  för avdrag för måltider och småutgifter och
  för ditt boende.
  Övernattning och avstånd
  En förutsättning för att få avdrag är att
  • du övernattar på arbetsorten och
  • avståndet mellan bostads- och arbetsorten är mer
  än 50 km.
  För hur lång tid kan
  avdrag medges?
  Från och med inkomståret 2008 får du bara göra
  avdrag för måltider och småutgifter för den första
  månaden av vistelsen på arbetsorten.
  Du får göra avdrag för utgifter för din bostadskostnad
  under längst två år. För gifta och sambor får
  avdrag göras även efter denna tid om den dubbla
  bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet.
  I sådana fall får du göra avdrag
  under sammanlagt längst fem år. Om synnerliga skäl
  talar för det får du dock göra avdrag för längre tid.
  Avdrag för måltider
  och småutgifter
  Du kan få avdrag för ökade utgifter för måltider och
  småutgifter på arbetsorten antingen med den
  faktiska utgiftsökningen eller med ett schablonbelopp.
  D U B B E L B O S Ä T T N I N G
  Om den nya arbetsorten ligger i Sverige är
  schablonavdraget 63 kr per dag under den första
  månaden.
  Om den nya arbetsorten ligger utomlands är schablonavdraget
  30 % av normalbeloppet per dag under
  den första månaden. Normalbeloppen för olika
  länder hittar du på www.skatteverket.se via Sökord
  A–Ö/Utlandstraktamente.
  Avdrag för ditt boende
  Du har rätt till avdrag för din bostadskostnad på den
  nya orten. Du måste kunna visa kvitto eller liknande
  på hur stor utgiften är

 1. anon
  jämmeråelände
  aug 30, 2008

  ok  tack så mycket för svaret!=)

   Men eftersom jag bor hos mina föräldrar gills det som min gammla bostad även fast jag knappt betalade någonting när jag bodde där?   

 1. anon
  Ulf Bjarme
  aug 30, 2008

  Det går nog att ha dubbel bosättning i 6 månader sedan måste du folkbokföra dig på arbetsorten enligt reglerna för folkbokföringen och kan därmed inte längre yrka något avdrag för dubbel bosättning.

  Vad du yrkar avdrag för är merkostnaderna du har för den dubbla bosättningen även om grundkostnaden är noll.

  Skatteverket skriver så här om folkbokföring:
  Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du normalt bor.

  Om du bor på mer än ett ställe kan detta innebära att du har s.k. dubbel bosättning. I sådana fall anses du i första hand bosatt där du bor tillsammans med din familj. Med familj menas make, maka, registrerad partner eller sambo och hemmavarande barn.

  Om du inte har familj bestäms din folkbokföring i första hand av var du har din arbetsplats och i andra hand av bostädernas yta och standard.

  Barn som har dubbel bosättning, därför att föräldrarna inte bor tillsammans, folkbokförs enligt samma regler som för vuxna personer. Föräldrar kan inte själva, t.ex. genom avtal om underhåll, bestämma var barnet ska vara folkbokfört. Barnets folkbokföring påverkar inte frågor om vårdnad eller umgängesrätt.

  Kortare vistelser ändrar inte folkbokföringen

  Om du tillfälligt, under högst sex månader, ska bo någon annanstans än där du vanligen bor ändras inte din folkbokföring.

  Längre vistelser ändrar folkbokföringen

  Ska du vara borta längre tid än sex månader från din ordinarie bostad ska din folkbokföring normalt ändras. Har du familj som bor kvar, och du avser att återvända dit efter bortovaron, ska din folkbokföring däremot inte ändras.