En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har ställt några frågor till Skatteverket om SINK och medborgarskap och fick idag nedanstående sammanfattning. Det som slår mig är att inte Sverige vill beskatta en pensionsförsäkring som tecknats i Sverige om man är Spansk medborgare. Kan det verkligen vara så?

För pensioner från Sverige som betalas ut till personer som är bosatta i Spanien gäller följande skattebestämmelser (enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, och enligt skatteavtalet med Spanien).

Pension på grund av enskild tjänst beskattas endast i Spanien.

Socialförsäkringspension, dvs. garantipension (tidigare folkpension) och inkomstgrundande ålderspension (tidigare ATP) får beskattas och beskattas i Sverige om mottagaren är svensk medborgare. Den skatt som betalas i Sverige är skatt enligt SINK med 25 procent av pensionsbeloppen.

Pensionerna får beskattas även i Spanien. Dubbelbeskattningen undanröjs i Sverige med s.k. omvänd credit, vilket innebär att Sverige ska avräkna den spanska skatten på dessa pensioner från den svenska skatten på samma pensioner. Spanska medborgare beskattas dock endast i Spanien för dessa pensioner.

Enligt avräkningslagen kan man i Sverige få avräkning endast för betald slutlig utländsk skatt. Detta innebär att de i Spanien bosatta pensionärerna måste betala både svensk och spansk skatt på pensionerna innan de kan få avräkning för den spanska skatten och i följd av detta en återbetalning av svensk skatt.

Pension på grund av offentlig tjänst (i stat och kommun) beskattas endast i Sverige om mottagaren är svensk medborgare och endast i Spanien om mottagaren är spansk medborgare. Pension på grund av offentlig tjänst som beskattas endast i Sverige får dock tas med vid beskattningen i Spanien.
Eventuell dubbelbeskattning ska undanröjas av Spanien med s.k. alternativ exempt, vilket innebär att Spanien ska från den spanska skatten på pensionärernas hela inkomst av pension och eventuell anställning avräkna den del som belöper på den pension på grund av offentlig tjänst som beskattas i Sverige.

Utbetalningar på grund av pensionsförsäkring, som tecknats i Sverige, beskattas på samma sätt som garantipension och inkomstgrundande ålderspension.

1 Kommentarer
  1. anon
    Boris
    sep 30, 2008

    Det låter relativt rimligt. Sverige och Spanien har satt sig ned och förhandlat fram ett avtal där Sverige helt avstår beskattningsrätten av t.ex. pensionsförsäkring till denna kategori personer. Sverige fick säkert något i gengäld dvs Spanien avstod från något annat beskattningskrav man skulle haft utan avtal.