En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Hej, jag har sjukersättning (pension) från Sverige och är bor från och med i år 2008 i Spanien. Jag betalar SINK-skatt på min pension från Försäkringskassan och Alecta.

Vet någon om Spanien beskattar sjukpension? Jag har fått höra att så är fallet men har svårigheter att få det bekräftat.

19 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  okt 14, 2008

  Hej Marja!

  Spanien beskattar med all sannolikhet sjukersättningen(pensionen) från Försäkringskassan. Den uttagna skatten i Spanien får sedan avräknas mot den i Sverige påförda men högst med det belopp som betalats i Sverige på motsvarande inkomst.

  Jag ställer mig lite frågande till att Du betalar skatt i Sverige på pensionen från Alecta, då den väl grundar sig på tidigare privat anställning. Enligt det mellan Sverige och Spanien upprättat dubbelbeskattningsavtalet så är det endast Spanien som har rätt att beskatta sådan pension då personen är bosatt och har sin hemvist i Spanien. Jag tycker Du bör höra Dig för hos Alecta.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  bjornwahlsten
  okt 15, 2008

  Jag har också Alecta. De svarade mig så här:

  Frågan ska inte ställas till Alecta utan till Skatteverket då det är de som beslutar om eventuellt undantag från skatt med anledning av skatteavtal med andra länder. Alecta följer bara det Skatteverket beslutar.

 1. anon
  bjornwahlsten
  okt 15, 2008

  Hittade detta i mina skattgömmor:

  För pensioner från Sverige som betalas ut till personer som är bosatta
  i Spanien gäller följande skattebestämmelser (enligt lagen om särskild
  inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, och enligt skatteavtalet med
  Spanien).

  Pension på grund av enskild tjänst beskattas endast i Spanien.

  Socialförsäkringspension, dvs. garantipension (tidigare folkpension och
  inkomstgrundande ålderspension (tidigare ATP) får beskattas och beskattas i
  Sverige om mottagaren är svensk medborgare. Den skatt som betalas i Sverige
  är skatt enligt SINK med 25 procent av pensionsbeloppen.

  Pensionerna får beskattas även i Spanien. Dubbelbeskattningen undanröjs
  i Sverige med s.k. omvänd credit, vilket innebär att Sverige ska avräkna
  den spanska skatten på dessa pensioner från den svenska skatten på samma
  pensioner. Spanska medborgare beskattas dock endast i Spanien för dessa
  pensioner.

  Enligt avräkningslagen kan man i Sverige få avräkning endast för betald
  slutlig utländsk skatt. Detta innebär att de i Spanien bosatta pensionärerna måste betala både svensk och spansk skatt på pensionerna innan de kan få avräkning för den spanska skatten och i följd av detta en återbetalning av svensk skatt.

  Pension på grund av offentlig tjänst (i stat och kommun) beskattas endast i
  Sverige om mottagaren är svensk medborgare och endast i Spanien om
  mottagaren är spansk medborgare. Pension på grund av offentlig tjänst
  som beskattas endast i Sverige får dock tas med vid beskattningen i Spanien.
  Eventuell dubbelbeskattning ska undanröjas av Spanien med s.k.
  alternativ exempt, vilket innebär att Spanien ska från den spanska skatten på
  pensionärernas hela inkomst av pension och eventuell anställning avräkna
  den del som belöper på den pension på grund av offentlig tjänst som
  beskattas i Sverige.

  Utbetalningar på grund av pensionsförsäkring, som tecknats i Sverige,
  beskattas på samma sätt som garantipension och inkomstgrundande
  ålderspension.

 1. anon
  Marja
  okt 16, 2008

  Hej bjornwahlsten,

   tack ska du ha för ditt svar. Jag har gjort en förfrågan både till Alecta och Skatteverket. Är du i samma situation som jag, dvs förtidspensionerad, skatte- mm. utflyttad från Sverige till Spanien. Om svaret är ja, slapp du skatta din Alecta i Sverige?

  Hälsn

  Marja

 1. anon
  Marja
  okt 16, 2008

  Hej,

  tack för ditt svar. Jag har skickat en förfrågan både till Alecta och Försäkringskassan.

  Jag är något förvirrad vad det gäller beskattning av sjukpension i Spanien. Jag har nämligen finska bekanta som har sjukpension från Finland. Enligt uppgift betalar de ingen skatt på sin pension, varken i Finland eller i Spanien. Att de inte betalar i Finland beror väl på skatteavtalet med Spanien-Finland. Men att Spanien inte beskattar sjuk/invalidetspension...... Det borde väl vara samma regler när det gäller Spaniens interna rätt?

  Även personerna från Finland har sin hemvist i Spanien, residencia mm.

  Hälsningar

  Marja

 1. anon
  bjornwahlsten
  okt 16, 2008

  Hej Marja,
  jag är fullständigt frisk, så frisk att jag kunde sluta jobba vid 53 års ålder och flytta till sol och värme. Då gäller det att från 55 års ålder tömma de pensionskonton som går - om man inte vill att fonderna man har skall säljas av för att betala skatt. Har man en privat pensionsförsäkring, bör även denna tas ut så att man slipper fortsätta betala till ett ofördelaktigt sparande.

  Låg pension ger låg skatt, därför har jag tagit ut pension från 61 år. Alecta har dragit 25% SINK. Jag har hört att Spanien inte beskattar sjuk/invalidpension men har inte hittat det i skrift.

  Saludos

  Björn

 1. anon
  Marja
  okt 29, 2008

  Hej igen

   jag har gjort en hel del undersökningar beträffande min sjukpension från Alecta. Skatteverket har givit olika svar, det senaste är att Alectas sjukpension beskattas inte i Sverige (enligt skatteavtalet med Spanien), om pensionen är sk PRI. Nu har jag lämnat frågan vidare till Alecta, ej fått svar ännu. Min arbetsgivare som betalt min tjänstepension är (före detta) Sparbanken  och WM-data.

  Har har en annan fundering också. Jag kommer att betala inkomstskatt både i Sverige och Spanien och får dra av den spanska skatten senare från den svenska. Men, vad händer med mina räntor som jag betalar för min bostadslån i Spanien. Får jag dra av dem i Sverige, trots SINK?

   MVH

  Marja

   

 1. anon
  Marja
  okt 29, 2008

  Hej,

  tll dem som har intresse i ämnet så kan jag meddela att skattemyndigheten har skickat till mig sitt beslut, jag ska betala SINK på min sjukpension från Alecta enl följande motivation: Enligt artikel XVIII punkt 3 ska utbetalningar enlig allmän socialförsäkring, alltså ersättningar från Försäkringskassan, och utbetalningar på grund av pensionsförsäkringbeskattas i Sverige. Detta gäller endast svenska medborgare. Eftersom ersättningen från Alecta avser ersättning från en försäkring får Sverige beskatt ersättningen. Detta har kontrollerats med Alecta + datum.

 1. anon
  Hans Larsson
  nov 03, 2008

  Hej Marja!

  Jag är fortfarande något tveksam till svaret från Skatteverket. Härrör pensionen från Alecta verkligen från en av Dig personligen hos dem tecknad privat pensionsförsäkring? Är det på det sättet, så förstår jag beslutet från Skatteverket. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Marja
  nov 03, 2008

  Hej,

  jag ställde frågan till Skatteverket. Förra veckan fick jag ett brev från dem med följand innehåll:

   Beslut 2008-10-22

  Saken: Du har den 17 oktober 2008 inkommit med en begäran om omprovning av beslut om SINK som fattats för inkomstret 2008. Du anser att du ska betala noll procent i skatt på pension från Alecta i stället för 25 % i skatt som Skatteverket ha fattat beslut om.

  Beslut i korthet: 25 % på pension fån Alecta.

  Motivering: Enligt artikel XVIII punkt 1 i skatteavtalet mellan Sverige och Spanien ska pensioner och liknande ersättningar med anledning av tidigare anställning som betalas ut till person med hemvist i Spanien, endast beskattas i denna stat. Enligt denna punkt ska således tjänstepension, dvs pensioner som betalas ut direkt av arbetsgivaren, från Sverige endast beskattas i Spanien.

  Enligt artikel XVIII punkt 3 ska dock utbetalningar enligt allmän socialförsäkring, alltså ersättningar från Försäkringskassan, och ubetalningar på grund av pensionsförsäkring beskattas i Sverige. Detta gäller endast svenska medborgare. Enligt denna aritkel får Sverige beskatta pension från Försäkringskassan. Eftersom ersättningen från Alecta avser ersättning från en försäkring får Sverige beskatta ersättningen. Detta har kontrollerats med Alecta 2008-10-22.

  Således, Skatteverket gick inte på min linje. Jag har inte tecknat någon personligen tecknad privat pensionsförsäkring hos Alecta. Jag har frågat min fd arbetsgivare (fn Swedbank) och de har gjort dessa pensionbetalningar till Alecta, såsom alla andra som arbetat där.

  Ser du fortfarande något tvivelaktigt i Skatteverkets resonemang, låt mig gärna veta. Jag har ställt en hel del frågor till Skatteverket och svaren har varit ibland olika. Det händer ju en hel del i skattelagstiftningen hela tiden.

  Hälsningar Marja

 1. anon
  Hans Larsson
  nov 03, 2008

  Hej Marja!

  Vad jag kan förstå så är detta en pension som utgått på grund av enskild tjänst och ska då hänföras till artikel XVIII punkt 1 och endast beskattas i Spanien. Det står inget om att pensionen ska utbetalas direkt av arbertsgivaren. Punkt 3 i samma artikel avser undantag som utbetalning på grund av pensionsförsäkring meddelad i försäkringsrörelse i Sverige. Jag kan inte se att Din aktuella pension utgör sådan utbetalning.

  Jag tycker Du ska ta en ytterligare kontakt med Skatteverket och höra efter vad de grundar sitt beslut på att utbetalning ska ske direkt från arbetsgivaren för att vara hänförlig till punkt 1.  Hör gärna av Dig så jag får veta motiveringen och eventuellt uppdatera mina kunskaper på detta område. Jag vet att det händer mycket inom det internationella skatteområden och det är lätt att missa någon nyhet/tolkning.i

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Marja
  nov 04, 2008

  Hej,

  jag hittade följande kommentar på taxzero.se. Antagligen förklaringen till varför Skatteverket beskattar sjukpensionen från Alecta.

  Regeringsrätten har i RÅ 1985 1:35 fastställt att Sverige får beskatta tillägg till SPP-pension som har tryggats av arbetsgivaren genom en pensionsförsäkring meddelad i svensk försäkringsrörelse (SPP) i enlighet med artikel 18. Enligt domslutet får således även Sverige beskatta tjänstepensionsförsäkringar meddelade i en svensk försäkringsrörelse. Då regeringsrätten, enligt vår kännedom, inte har prövat frågan på nytt får ovan nämnda dom anses utgöra gällande rätt. Regeringsrätten har alltså ansett att en tjänstepensionsförsäkring får beskattas i Sverige och även om detta synes stå i strid med Skatteavtalens bestämmelser så är det rimligt att tro att Sverige kommer att försöka beskatta även utbetalningar från tjänstepensionsförsäkringar.

   Få se om jag orkar ställa frågan till Skatteverket igen....  Antagligen skulle denna fråga behöva prövas på nytt av regeringsrätten. Frågan om SINK verkar för övrigt vara "på gång igen", har sett någonstans i nätet att man anser att SINKen skulle åtminstone behöva sänkas till 10%.

  Häsningar

  Marja

 1. anon
  Hans Larsson
  nov 04, 2008

  Hej Marja!

  Har nu läst igenom Regeringsrättens dom 1985 1:35, som jag inte varit i kontakt med tidigare. En förutsättning för att domen är tillämplig i Ditt fall är att aktuell pension utgör ett pensionstillägg utöver den planenliga tjänstepensionen. Jag tycker det är väsentligt att Skatteverket kan visa att så är fallet och att det är nämnda dom som de hänvisar till i sitt beslut. Detta är ingen enkel fråga men mycket intressant.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  bjornwahlsten
  nov 07, 2008

  Föreningen Svenskar i Världen (SVIV) har skrivit till Finansministern och föreslår att SINK på pensioner skall sänkas till 10%. Det hade varit bra om det gick igenom. Vi har bott i Spanien i snart 10 år och då kommer vi att begära spanskt medborgarskap eftersom de nya EU-passen är "döden i grytan". Om inte SINK sänks under 2009, kommer vi också att avsäga oss det svenska medborgarskapet och då betalar vi ingen SINK alls. Skatten på en pension i Spanien är betydligt angenämare än den i Sverige.

 1. anon
  Marja
  nov 09, 2008

  Hej Björn,

  har du lust att berätta mer om "de nya EU-passen". Låter intressant. Jag har lagt Alecta frågan åt sidan. De är nog många fler som har haft åsikter om att betala SINK på sin tjänstepension så jag orkar inte fortsätta med skattemyndigheten. Eet är knappast möjligt att de skulle ha beviljat skattefrihet till någon i samma situation.

  Det verkade inte bli något vettigt svar på SVIVs brev till Finansministern. Man får väl hitta på något annat med anledning av detta eländiga SINK och dubbelbeskattningssystemet.

   Hälsn Marja

 1. anon
  bjornwahlsten
  nov 11, 2008

  Detta inlägg borde inte ligga i denna tråd, men eftersom man kan fundera vad man får ut av SINK passar det kanske in ändå.

  1999 flyttade jag och min hustru till Teneriffa. Vår son flyttade ut fem år senare. På den tiden förnyade vi passen på det Svenska Konsulatet - en timmes bussresa. Det knorrades när Konsulatet drogs in och svenskarna tvingades ta båten till grannön Gran Canaria. Men värre skulle det bli.

  Sverige är nämligen med i den Europeiska Passunionen och tvingas följa de direktiv som EU-Kommissionen dikterar. Sverige är emellertid ett fattigt land som saknar de ekonomiska förutsättningarna att delta i samarbetet. UD påstår således att det saknas pengar för att utrusta Konsulatet på Gran Canaria med den teknik som de nya EU-passen kräver.

  Nu hänvisas vi till Ambassaden i Madrid, mer än 2000 km bort. Först måste vi först göra en flygresa för att fotograferas och lämna fingeravtryck. En månad senare tvingas vi personligen inställa oss i Madrid för att lösa ut passen. Det blir två flygresor vart femte år.

  Jag har föreslagit UD dels att Sverige tillämpar tio års giltighet på passen (som Tyskland), dels att man tillåter att Honorörkonsulatet på Gran Canaria att lämna ut det färdiga passen.
  Fyra resor skulle reduceras till en. Förslaget har mottagits med 100% ointresse.

  Vi räknar med att leva minst 25 år till och har förkastat alternativet Madrid. Varför skulle vi skita ner luftrummet genom att tillsammans flyga motsvarande 3,7 varv kring Jorden för att äga ett svenska pass? Varför skulle vi bära hela kostnaden - minst 20.000 Euro?

 1. anon
  Marja
  nov 11, 2008

  Tack för din information. Verkar otroligt komplicerat för er med passen.

  Vad beträffar SINK, det är intressant att Sverige ser pensionen som "lön" som kan beskattas efteråt i Sverige. MEN, att man sedan kan få tillbaka denna skatt (eller mellanskillnaden) från Sverige när man har betalt skatt på samma inkomst i Spanien.... jag får det inte att gå ihop....

  Hälsn Marja

 1. anon
  bjornwahlsten
  nov 11, 2008

  Marja, politik har ingenting med logik att göra. Bor man i Frankrike betalar man ingen SINK till Sverige. Pensionen betraktas således inte som en "lön" i Frankrike.
  Dra mig på en tallpinnevagn!

 1. anon
  bjornwahlsten
  nov 25, 2008

  Hittade detta bland mina gömmor:

  Med stöd av en dom från Regeringsrätten kan nu många svenska pensionärer bosatta i Frankrike kräva skatt tillbaka.

  Regeringsrätten har tolkat det franska skatteavtalet så att all ATP ska beskattas endast i Frankrike.
  Frågan gällde om ATP som är ett led i socialförsäkringssystemet skulle anses som pension enligt artiklarna 18 (pension) eller 19 punkt 2 (pension från offentlig tjänst) i dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike. Det ansåg inte Regeringsrätten som fann att ATP är sådan annan inkomst som enligt artikel 21 endast skall beskattas i hemviststaten (i detta fall Frankrike). Hittills har avtalet tolkats så att ATP från privat tjänst har beskattats i Frankrike och ATP från offentlig tjänst i Sverige.
  Domen innebär att alla pensionärer bosatta i Frankrike som har betalat SINK-skatt (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) på sin ATP-pension nu kan kräva skatt tillbaka. Av 6 § SINK-lagen framgår att inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal inte är skattepliktig till SINK-skatt. Enligt SINK-lagen 20 § har den skattskyldige rätt till återbetalning av för mycket inbetald skatt. Ansökan om återbetalning skall göras senast vid utgången av sjätte året efter det år då inkomsten uppbars. Ränta erhålls på för mycket erlagd skatt.
  Det är till Skattemyndigheten i Stockholm man ställer sin ansökan.
  Den som gör en ansökan under år 2003 har således möjlighet att få tillbaka erlagd SINK-skatt för ATP utbetald åren 1997-2002.
  Vad händer i Frankrike? Den ATP som har beskattats i Sverige har inte beskattas i Frankrike. Enligt franska regler kan man gå tre år tillbaka och efterbeskatta inkomster.
  Det är oklart om franska skattemyndigheter kommer att utnyttja denna möjlighet. För tid längre tillbaks än tre år och i övrigt för de år skatten i Frankrike för den enskilde understiger 25 % finns det således anledning att begära skatt tillbaka. För kommande ATP-utbetalningar gäller naturligtvis att de ska beskattas i Frankrike.
  Regeringsrättens dom den 8 april 2003, målnr 2897-2000.
  Marianne Bergström
  2003-05-09