En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

 En fråga om sjöinkomst.

Om jag jobbar på ett fartyg registrerad innom EES, med utländsk arbetsgivare tillhörande en stat innom EES, ska jag betala skatt som om jag var en sjöman som jobbar på ett svenskt registrerad fartyg.

 

Om jag under samma förutsättningar jobbar i "Stor Ocean fart", blir jag då skattebefriad enligt regler gällande inkomst på utländskt fartyg, arbetsgivare innom en EES stat, 183 dagers regeln och ocean fart?

 Crille.

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  dec 03, 2008

  Hej Crille!

  För att kunna beskattas enligt de svenska sjömansskattebestämmelserna fordras att Du är "anställd i redares tjänst på svenskt handelsfartyg".

  Ja, om dessa bestämmelser är uppfyllda blir Du befriad från svensk skatt. Du kan däremot bli beskattad i annat land som Sverige har upprättat dubbelbeskattningsavtal med. Det kan vara så att den stat, där företaget som bedriver verksamheten har sin verkliga ledning, fått beskattningsrätt enligt avtalet. I vissa avtal ska beskattning i stället ske där företaget har hemvist och i något fall i den stat vars nationalitet fartyget har. Det är alltså väsentligt att veta vilket land som kan vara aktuellt och vad eventuellt avtal innebär.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se