En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

Jag har sedan i somras en enskild firma (hyrläkare) och behöver lite hjälp med några frågor. Roligt om ni kunde ta er tid att svara på dem.

1. Sitter och funderar på det här med kontor i hemmet. Om man drar av                     schablonmässigt för detta, var görs det? I bokslutet? Fakturerar man beloppet till sig själv? Drar man av för det i den privata deklarationen?

2. Vad är brytpunkten för statlig inkomstskatt av tjänst för [b]2009[/b]?

3. Jag funderar på att starta AB. Kommer att omsätta ca 1 miljon Kr med ca 900' Kr i vinst. Är det värt det med tanke på att ca 25'-30' Kr går bort i revisorskostnader med AB? Överväger skatteplaneringsmöjligheterna (puh)?

4. Vilka handlingar förutom de man skickar in elektroniskt på foretagsregistrering.se behöver skatteverket ha? Det blir bara jag som ägare och styrelsemedlem.

Tack på förhand.
Hälsningar Tjamo

5 Kommentarer
 1. anon
  Frank
  feb 05, 2009

  1. Det var ett tag sedan jag gick igenom detta, men jag tror att du ska dra av det som kostnader för att bibehålla inkomst. Dock ligger kontor i sitt hem väldigt nära levnadskostnader, vilka ej är avdragsgilla. Skatteverket är väldigt hårda med detta och likaså länsrätten till regeringsrätten, vilket innebär att det skulle bli väldigt svårt för dig att få avdrag för kontor i bostaden. För att lyckas med detta så måste kontoret vara så inrett att du endast kan använda det i ditt arbete och inte på din fritid. Alltså ett rum med läkarmottagning och allt vad det innebär skulle kunna gå, men inte ett arbetsrum med ett skrivbord och en dator.

  2. Svar: 367 600 kr

  3. Se nedan

  Aktiebolag (fåmansbolagsreglerna)

  Bolag:

  Intäkt = 1 000 000 kr

  Kostnad exkl lön och arbetsgivaravgifter = - 100 000 kr

  Löneskostnad (undre skiktgränsen) = - 367 600 kr

  Arbetsgivaravgifter = - 367 600 * 31,42 % = - 116 500 kr

  Obeskattad vinst= 1 000 000 – 100 000 – 367 600 – 116 500 = 415 900 kr

  Bolagskatt = 415 900 * 26,3 % = - 109 382 kr

  Vinst efter skatt = 415 900 – 109 382 kr = 306 518

   

  Privatperson:

  Nettolön = 367 600

  Skatt inkomst av tjänst = 367 600 * 32 % = 128 660 kr

   

  Utdelning gränsbelopp = 2 * 50 900 = 101 800

  Skatt på gränsbelopp = 101 800 * (2/3 * 30 %) = 20 360 kr

   

  Vid försäljning vinst som finns kvar i bolaget:

  Bolagsvinst kvar = 306 518 – 101 800 = 204 718 kr

  Skatt halveringsreglerna = 204 718 * 0,5(57%) + 204 718 * 0,5 (2/3*30 %) = 78 816 kr

   

  Total skatt = 116 500 + 109 382 + 128 660 + 20 360 + 78 816 = 453 718

   

  Vad du har kvar i fickan = 900 000 – 453 718 = 446 282 kr

   

  Real skatt = 1 – (446 282/900 000) = 50 %

   

   

  Enskild näringsverksamhet (från SKV:s hemsida)

   

  Intäkt = 1 000 000 kr

  Kostnad = -100 000 kr

  Vinst = 900 000 kr

  Schablonavdrag (för egenavgifterna som tas upp senare) = -900 000 kr * 25 % = -225 000 kr

  Verksamhetens överskott = 675 000 kr

  Egenavgifter = 29,71 % * 675 000 kr = 200 542 kr

  Beskattningsbara förvärvsinkomsten beskattas med:

  Kommunalskatt = 32 % * 675 000 kr = 216 000 kr

  Statlig skatt undre gränsskiktet = (675 000 – 367 600) * 20 % = 61 480 kr

  Statlig skatt övre gränsskiktet = (675 000 – 526 200) * 5 % = 7 440 kr

  Skatter totalt = 200 542 + 216 000 + 61 480 + 7 440 = 485 462 kr

   

  Vad du får kvar i fickan = 900 000 – 485 462 = 414 538 kr

   

  Real skatt = 1 – (414 538/900 000) = 54 %

   

  Skillnad = 446 282 – 414 538 = 31 744 kr mer i fickan under ett aktiebolag

   

  Svar: Vinsten att driva ett AB framför ett enskilt bolag blir ca 32 000 kr (något högre då grundavdraget har ej räknats med). Har du 25’ till 30 000 kr i revisorarvoden så blir skillnaden minimal, fördelen blir då att du slipper själv i samma utsträckning att sköta räkenskaperna vilket minskar risken att det blir fel.

  Jag har dock ej gått igenom den nya lagändringen om skyldighet att ha revisor vid onoterade aktiebolag, dock är jag säker på att du slipper kravet om revisor för ditt bolag. Vad jag har hört är dock att bankerna ställer krav på bolaget att det ska finnas en revisor för att de ska ställa ut banklån till bolaget. Är ovanstående påstående korrekta och du har eller inte har några banklån så tjänar du på båda att bilda ett AB.

  4. Har jag tyvärr inget svar på. 

   

 1. anon
  tjamo
  feb 09, 2009

  Tack för det mycket uttömmande svaret.

  Tänker jag rätt att det dessutom kan vara en fördel att investera det kapital som är kvar i bolaget efter bolagsskatt och på så sätt så att säga få avkastning på en latent skatteskuld (den som jag får betala den dag jag tar ut pengarna ur bolaget) i stället för att just ta ut pengarna ur bolaget, betala aktuell skatt och sedan investera pengarna som privatperson?

  Hälsningar Tjamo

 1. anon
  Frank
  feb 10, 2009

  Ja det kan du göra, väljer du desutom att investera i näringsbetingade andel så slipper du dessutom att betala eventuell bolagsskatt på vinsten som uppkommer, dock får du inte avdrag för förlust som uppkommer.

  Se IL kap 24 §§ 13-14 samt IL 25:8

 1. anon
  tjamo
  feb 10, 2009

  Tack igen Frank för att du tar dig tid.

  2 följdfrågor:

  1. Vad jag menade ovan är om blir det ekonomiskt fördelatigt att investera företagets pengar istället för privata pengar (förutsatt att vinst uppstår förstås)?

  2. Kan du ge ett ex på en vanlig sådan "näringsbetingad andel" som skulle kunna komma ifråga för en nybörjare som jag?

  MVH Tjamo

 1. anon
  Frank
  feb 12, 2009

  1. Rent matematiskt så blir det en högre investeringsnivå om du väljer att investera vinst från företaget, vilket beror på som du säger på att du får ett större kapital att investera i och med den latenta skatteskulden som uppkommer, samt att du får möjlighet att slippa bolagsskatt på näringsbetingade andelar.

  Exemeplvis du har 100 kr i vinst i bolaget och investerar i tre omgångar med 10 % vinst varje gång.

  Bolag =  100 kr * 10 % + 110 kr * 10 % + 121 kr * 10 % - 100 kr = 10 + 11 + 12,10 kr = 33,10 kr i vinst som tas ut till dig som privatperson, vilket ger beroende på skattesats mellan 14,22 till 26,48 kr i vinst.

  Privatperson = 43-80 kr * 10 % * 70 % +  46,01-85,6 * 10 % * 70 % + 49,23-91,59 * 10 % * 70 % = 9,68 - 18,00 kr i vinst efter skatt.

  Skillnaden blir att du gör en vinst på mellan 14 till 26 kr om du väljer att investera vinsten genom bolaget, medan du gör en vinst på mellan 10 till 18 kr om du väljer att plocka ut pengarna och investera dom som privatperson.

  Nackdelen är som sagts i inlägget ovan att du inte kan göra avdrag för en förlust vid en investering i näringsbetingade andelar när du investerar genom bolaget, något som du kan göra som privatperson i din "aktiefålla". Dock så är frågan vem som gör en investering med inställningen att den kan leda till en förlust?

  2. Onoterade aktier eller noterade aktier som har ett direkt samband med din rörelse. Exempelvis om du säljer komponenter till Volvo och innehar aktier i Volvo Personvagnar, så räknas aktierna då som näringsbetingade andelar.