En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Jag är på väg att förvärva ett svenskt fåmansbolag (AB) och kommer som ägare att vara den som driver. Inga anställda utöver mig och kanske någon i familjen.

 

Min tanke är att sätta upp ett engelskt eller holländskt moderbolag (AB) som i sin tur förvärvar 100 % av aktierna av säljaren i det svenska bolaget. Finansieringen har jag tänkt att lösa genom att jag lånar ut kapitalet för förvärvet till moderbolaget (som är antingen engelskt eller holländskt)

 

I min tolkning, som jag vill pröva med er, leder detta till följande.

 

- Det svenska bolaget skickar "koncernbidrag" till moderbolaget, viket betalar räntor och amorteringar till mig som långivare. Detta skulle innebära att jag under en längre tid kan ta ut lånet med räntor/amorterinagar som lön under längre tid utan att betala inkomstskatter och sociala avgifter. Privat får jag endast betala skatt på ränteintäkterna. I tillägg undrar jag om inte dessutom att detta torde sänka bolagsskatten eftersom lånet är en kostnad (?).

 

- Den andra poängen skulle vara att jag möjliggör att kunna skicka "koncernbidrag" för att göra vinstutdelning från det utländska moderbolaget med mycket förmånligare beskattning i antingen England eller Holland.

 

- Den tredje poängen uppstår då jag den dag ska sälja verksamheten. Det blir då det utländska bolaget som äger aktierna som säljer vilket leder till att min eventuella reavinst beskattas som reavinst av aktier och inte så som det kommer att bli/är här i Sverige med löneskatt.

 

Tacksam för synpunkter.

 

Johan Wallin

2 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  dec 06, 2005

  Hej Johan!

  Koncernbidrag kan inte lämnas till utländskt bolag enligt den svenska skatterätten. Det är inte klart om den svenska skatterätten på denna punkt står i överensstämmelse med EU-rätten. Det får vi såsmåningom veta. Första och andra poängen står och faller med om Du kan få avdrag för koncernbidrag eller ej.

  Efter den 1 juli 2003 är normalt sett ett moderbolags avyttring av ett dotterbolag skattefri. Det innebär att den tredje poängen kan genomföras även med ett svenskt holdingbolag numera.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  IK
  dec 09, 2005

  Det påstås att domen i Marks & Spencermålet redan är färdigskriven och kommer att publiceras på onsdag. (Nu håller de på i EU att översätta den till alla språken). Då blir vi kanske lite klokare.