En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag planerar att flytta från Sverige till Tyskland som pensionär.

Jag får dels vanlig pension via Fösäkringskassan, dels tjänstepension via Alecta.  Stämmer det att den statliga pensionen beskattas i Sverige med SINK skatt, samt att tj.pensionen beskattas i Tyskland? Tämligen förmånligt i så fall p gr av progressivitet.

Vidare problemställning. Jag innehar vinstandelar från ett företag sedan 1984.  De beskattas ej så länge som de ligger kvar i denna stiftelse, först när de utskiftas beskattas de. I Sverige som svensk skattebetalare med inkomstskatt

Vid flyttning till Tyskland förmodar jag, att andelarna ej alls beskattas för perioden 1984-89 när jag arbetade i USA och intjänade del av dessa vinstandelar.  Då har Sverige inget inflytande över dessa. Vidare förmodar jag att vid utskiftning av andelar för perioden som jag arbetade i Sverige, så gäller svensk SINK skatt. Någon vänlig som kan verifiera?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 17, 2009

  Hej applewe!

  Om du flyttar till Tyskland är det helt riktig att din pension på grund av en tidigare enskild tjänst kommer att beskattas endast i Tyskland och att din pension från Försäkringskassan kommer att beskattas med svensk SINK-skatt.

  Dessvärre kan jag inte besvara dina frågor om beskattning av vinstandelar. Kanske någon som läser detta svar kan göra det.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB