En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Är lite osäker på om jag postar frågan i rätt forum.

Jag har precis startat egen firma där jag kommer ägna mig åt försäljning på ebay för att nå internationella köpare. I huvudsak kommer mina varor att exporteras.

Jag undrar om det ställs några särskilda krav på att man måste faktuera köparna? Måste man skicka fakturor eller räcker det med de vanliga elektroniska fakturor man skapar genom paypal för att driva driva in pengar?

Vad kräver skatteverket av mig med enskild firma?

2 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  apr 23, 2009

  Hej impendill!

  Du måste naturligtvis följa bokföringslagen. Det är numera möjligt att endast fakturera elektroniskt men Du måste i så fall kunna spara de elektroniska fakturorna. Vidare ställer mervärdesskattelagen vissa krav på fakturorna. Mervärdesskattelagen 11 kap. 8 - 9 §§ lyder:

  "Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 eller 7 § ska, om inte annat följer av 9 §, innehålla följande uppgifter:
  1. datum för utfärdandet,
  2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar fakturan,
  3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna eller tjänsterna har omsatts,
  4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han förvärvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsäljning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §,
  5. säljarens och köparens namn och adress,
  6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfattning och art,
  7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 3 § erlagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande,
  8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,
  9. tillämpad mervärdesskattesats,
  10. det mervärdesskattebelopp som ska betalas, såvida inte en särskild ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,
  11. vid befrielse från skatt eller när köparen i enlighet med 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 4 c eller 5 är skyldig att betala mervärdesskatt, en hänvisning till
  a) den relevanta bestämmelsen i denna lag,
  b) den relevanta bestämmelsen i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, eller
  c) en annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala mervärdesskatt,
  12. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EG-land, de uppgifter i 1 kap. 13 a § som avgör att varan ska hänföras till ett sådant transportmedel,
  13. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap, en hänvisning till
  a) dessa bestämmelser,
  b) artikel 313, 326 eller 333 respektive artikel 306 i rådets direktiv 2006/ 112/EG, eller
  c) en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet tillämpas.  2007:1376
   
  9 §  För fakturor som avser andra transaktioner inom landet än sådana som avses i 2 a kap., 3 kap. 30 a § och 5 kap. 2 § första stycket 2 eller sådana transaktioner som avses i 5 kap. 2 a § får bestämmelserna i 8 § om fakturors innehåll frångås, om
  1. fakturan är på mindre belopp, eller
  2. handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn, administrativ praxis eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan gör det svårt att följa alla de krav som anges i 8 §.
  Fakturor som avses i första stycket skall alltid innehålla följande uppgifter:
  1. datum för utfärdandet,
  2. identifiering av säljaren,
  3. identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som har tillhandahållits, och
  4. den skatt som skall betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna denna.  2003:1134"

  Naturligtvis är texten ovan inte så lätt att förstå men huvuddragen framgår nog även för den som inte är van att läsa lagtext. De flesta bokföringsprogram i Sverige är upplagda så att kraven lätt skall kunna uppfyllas. Jag har ingen erfarenhet av att fakturera via paypal.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Viveca1
  maj 25, 2009

  Hej Impendill !

   

  Jag har också satt igång med eBayförsäljning och det är en djungel. Inga bra svar får man heller från Skatteverket som inte tycks veta hur allt fungerar i praktiken. 

  Jag sparar faktureringarna genom Paypal ( drar ut dom i pappersform) där finns ju allt med köparens adress, frakt och vad de har köpt och för hur mycket. Sedan drar jag också ut en papperskopia när jag gör en överföring/uttag till bankkonto eftersom det då oftast blir en omväxling till egen valuta från den valuta man sålt i.

  Paypalavgifterna man måste betala dras ju direkt vid varje inbetalning som sker och  finns angivna på  faktureringen - inbetalningen från kunden.

  Men mycket papper blir det särskilt om man säljer till 10-20 olika kunder varje dag och för små belopp. Man borde kunna få bunta ihop det till en dagsförsäljning som man kan i butiker. Men vad jag har förstått från Skatteverket så går inte det utan varje unik transaktion måste redovisas.

  Undrar du över något annat så svarar jag gärna om jag kan.