En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Har en liten funderare kring hur momsredovisningen skulle te sig för enskild firma vid inköp av varor från andra EG länder i det fall man har ett förenklat årsbokslut.

Ex. Inköp sker i annat EG-land exkl. utländsk moms efter att man redovisat sitt svenska VAT-nr. Sen säljer man dessa varor vidare i Sverige inkl. svensk moms.

I de fall man köper in sina varor från Sverige och säljer vidare innom Sverige så har man betalt ingående moms och man har mottagit utgående moms. I momsredovisningen dras den ingående momsen från den utgående så att man vet hur mycket man är skyldig att betala in till skatteverket. 

Hur fungerar det då rent praktiskt om man nu har en massa varor inköpta från annat EG land exkl. moms och man har ett förenklat årsbokslut och endast betalar in momsen en(1) gång per år? Jag förutsätter att man måste redovisa belopp för inköpen samt ange svenska momssatser för resp. inköp.

- Måste man betala in all moms för både inköp och försäljning och man blir utan momsåterbetalning?

- Kommer skatteverket att räkna på det och "kvitta" momsen innan de debiterar den slutgiltiga inbetalningssumman?

- Kommer skatteverket kräva att man betalar in momsen för både försäljningen (givetvis) och inköpen (från annat EG land där man ännu inte betalat någon moms) för att företagaren sedan ska vänta på momsåterbetalning?    

Under ett år så hinner det säkert bli en del varor som köpts in från annat EG land utan att momsen har betalats så det kan vara bra att veta hur skatteverket tänker så att man själv vet hur mycket pengar man måste vara redo att betala/ligga ute med vid den årliga momsinbetalningen.

Mycket tacksam för svar! 

 

3 Kommentarer
 1. anon
  Frank
  apr 02, 2009

  Ger dig nedan lite information om handel under GIF-systemet, har du några frågor som du känner ej besvarats så ställ dem igen. 

  Gemenskapsinterna förvärv, hädanefter GIF, är ett system för momshantering som inträder vid försäljning mellan företag med hemvist i olika EU-länder. Systemets praktiska tillämpning är exempelvis följande.

  Ett svenskt företag som avser att köpa in en vara från ett företag i ett annat medlemsland, uppger vid beställning det svenska företagets VAT-nummer. Säljaren fakturerar därpå varan utan moms, på fakturan anges även köparens och säljarens VAT-nummer. Därefter registrerar köparen inköpet genom att redovisa en så kallad förvärvsskatt (utgående skatt) på inköpspriset i sin skattedeklaration, på samma blankett redovisas den ingående skatten för inköpet. Differensen mellan förvärvsskatten och den ingående skatten blir alltid noll i skattedeklarationen, varpå ingen skatt betalas in. Syftet med detta åtagande är att köpet ska registreras hos myndigheten i köparens hemland. När köparen sedan säljer varan vidare så ska denne betala hela den utgående momsen, detta på grund av att den ingående momsen redan har dragits av mot förvärvsskatten.

  Den säljande parten har som skyldighet att rapportera fakturan på försäljning av karaktären GIF till dennes stats Central Liason Office, hädanefter CLO. Fakturan ska bestå av säljaren och köparens VAT-nummer, köpeskillingen och datumet för transaktionen samt information om varans karaktär. Denna rapportering sker kvartalsvis. Den information som inkommer till säljarens CLO förs sedan in i VAT Information Exchange System, hädanefter VIES, som är en samlingsdatabas för gemenskapsinterna förvärv. Information blir därmed tillgänglig för Sveriges CLO, Skatteverket.

  Svaret på din sista fråga är att om du säljer varor som är ålagda med 25 % mervärdesskatt så kommer skatteverket att kräva dig på 20 % av omsättning (om du ej har någon ingående moms i bolaget). 

   

 1. anon
  MacAcer
  apr 26, 2009

  Tack för svar.

  " Därefter registrerar köparen inköpet genom att redovisa en så kallad förvärvsskatt (utgående skatt) på inköpspriset i sin skattedeklaration, på samma blankett redovisas den ingående skatten för inköpet. Differensen mellan förvärvsskatten och den ingående skatten blir alltid noll i skattedeklarationen, varpå ingen skatt betalas in. " 

  Vad heter den blankett du talar om? Skulle vilja kika på den.

   Tack på förhand.