En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag har en liten undran över villkorat ägartillskott.

1. När det villkorade ägartillskottet ska betalas tillbaka kan det betalas "löpande" dvs om vi tex sätter in 10 miljoner kan man då betala tillbaka 500 000/år när bolaget går med vinst?

2. Måste man ha en ränta på det villkorade ägartillskottet? Vissa säger att det inte behövs medan andra menar att det måste man för skattemyndigheten kommer räkna det som ett lån.

3. Om man utformar det som en revers måste man väl inte ha ränta, men kan man då återbetala löpande eller måste hela beloppet lösas?

4. Om inte den "löpande" återbetalningen fungerar kan jag väl dela upp mina villkorade ägartillskott i tex 20 delar med villkorade "mål" innan de ska betalas tillbaka tex del 1 á 500 000 betalas ut efter ett år, del 2 á 500 000 efter 2 år osv.

Tack för svar Mikael

4 Kommentarer
 1. anon
  LenaC
  apr 11, 2009

  Hej Mikael,

  Ett villkorat aktieägartillskott görs mot det egna kapitalet och kan bara återbetalas genom vinstutdelning och under förutsättning att beslutad återbetalning ryms inom balanserade vinstmedel. Det går inte att bestämma en återbetalningstakt då det är beroende av företagets resultat och ställning. Ränta kan endast tas ut efter att beslutad återbetalning blir tillgänglig för lyftning, dvs, från den dag det förs om från eget kapital till skuld till aktieägare i balans, vilket är den dag bolagsstämman tar beslut därom. Ett aktieägartillskott innebär att man efterställer sin fordran på bolaget till förmån för övriga borgenärer. Därav att återbetalning endast kan ske i det fall det finns täckning i ackumulerade vinstmedel. Återbetalnig sker normalt successivt på ordinarie eller extra bolagsstämma. Den går före utdelning till aktieägare.

  Om det finns risk för att man inte kommer att få tillbaks sitt villkorade kapital, bör man fundera på att göra om den till ett ovillkorat tilskott för att kunna få avdrag för förlusten.

  Hoppas det besvarar dina frågetecken,

  Hälsningar,

  Lena

   

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 12, 2009

  Hej!

  Det har kommit många förvirrande rättsfall om aktieägartillskott på senare år. Det är inte alltid avdrag medges för sådana tillskott, om bolaget så småningom går omkull. Det gäller sådana tillskott som inte har något egentligt värde när de ges eller omvandlas. Kontakta skatteexpertis innan tillskottet ges, om det rör sig om stora belopp!

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Plumpen
  jul 22, 2009

  Hej,

  Jag avser lämna ett bolag men har ett villkorligt akteägartillskott insatt hos bolaget. Vid försäljning av mina aktier torde det bästa vara om jag som säljare inkluderar beloppet (akteägartillskottet) i köpeskillingen men köparen av min andel har ej så mycket kapital, så endast en symbolisk köpeskilling kommer utbetalas för att ta över min andel i bolaget.

  Kan jag fortfarande kräva att bolaget återbetalar mitt villkorliga akteägartillskott även om jag sålt av mina aktier i bolaget ? Finns det lag/praxis som reglerar ovan ?

  Med Vänlig Hälsning
  Plumpen

   

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 06, 2009

  Hej Plumpen!

  Ett villkorat aktieägartillskott skall skattemässigt behandlas som en fordran. I sakens natur ligger dock att bolaget normalt sett inte kan återbetala denna fordran om det inte finns vinstmedel. För att uttrycka sig kort: Om den handling som reglerar aktieägartillskottet är utformad på normalt sätt, kan Du enligt min mening behålla rätten till aktieägartillskottet även om Du säljer aktierna men det kan vara svårt att få betalt från bolaget, om det inte går med vinst. Om den nye ägare t.ex. ser till att det inte blir någon vinst genom höga löneuttag, kan det bli besvärligt för Dig.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB