En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Arbetar sedan snart 1,5 år i Chile och är anställd av FN och är enligt avtal mellan Chile och FN därför inte skattskylldig för min inkomst vare sig i Sverige eller i Chile (Sverige har dubbelbeskattningsavtal m Chile). Både jag och min fru är utskrivna från Sverige sedan i februari förra året. Vid kontakt med Skatteverket inför årets deklaration har jag fått skriftligt besked att jag pga utflyttningen bör anses vara begränsat skattskylldig i Sverige och därför inte behöva betala skatt på ränta på kapital i Sverige eller reavinst vid försälning av fondandelar. Efter att ha skummat igenom en del av inläggen så förefaller rättsläget mer komplicerat än vad Skatteverket angett vid min förfrågan. Min fru och jag äger en bostadrätt i Sverige som fn står tom men som vi funderar på att hyra ut. Mina frågor är följande

1) Är tolkningen av väsentlig anknytning om man äger en bostadsrätt i Sverige glasklar dvs att man alltid då anses obegränsat skattskylldig i Sverige eller finns det några undantag. Jag är svensk medborgare, min fru både svensk och chilensk medborgare. Vi har inga gemensamma barn men min fru en son i tidigare äktenskap som bor själv i Sverige med egen familj. Vi har inga övriga tillgångar i Sverige än sparkapital och fondandelar.

2) Om vi skulle anses vara begränsat skattskylldiga i Sverige är då ett överskott vid uthyrning av bostadsrättslägenhet beskattningsbart?

Torsten

3 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  apr 27, 2009

  Hej!

  Bostadsrätten innebär väsentlig anknyting till Sverige oavsett om den är uthyrd eller inte. Ni är då på grund av detta obegränsad skattskyldig i Sverige under utlandsvistelsen. 

  Sverige har upprättat dubbelbeskattningsavtal med Chile och enligt detta har ni under tiden i Chile hemvist där. Enligt avtalet innebär detta bland annat att både räntor och reavinster på andelar i bolag med hemvist i Sverige får beskattas i båda staterna. Reavinstskatten är dock begränsad till 16 procent i Sverige enligt avtalet. De i Sverige påförda skatterna avseende dessa inkomster får sedan avräknas mot de eventuellt i Chile pårda skatterna avsende motsvarande inkomster.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  torstenbertil
  maj 05, 2009

  Tack för svar Hans.

  Är dock osäker om dubbelbeskattningsavtalet gäller i mitt fall eftersom FN i avtal med de chilenska myndigheterna överenskommit "exemption for officials of other than Chilean nationality, from any direct taxation on income derived from sources outside of the Republic of Chile". Vidare säger dubbelbeskattningsavtalet i sin 27 artikel att "bestämmelserna i detta avtal inte berör de privilegier vid beskattning som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskning eller konsulat". Mao är frågan om den begränsning av skattskyldigheten gentemot Chile som FN överenkommit innebär att dubbelbeskattningsavtalet inte gäller för mig som svensk medborgare och FN-anställd.

  Hälsningar/Torsten

   

 1. anon
  Hans Larsson
  maj 05, 2009

  Hej Torsten!

  Det är säkert riktigt som du säger att avtalet inte blir aktuellt då det gäller den interna chilenska beskattningen beroende på din FN-anställning.

  Avtalet gäller dock fortfarande beträffande Sveriges rätt att beskatta inkomster under din vistelse i Chile enligt mitt tidigare svar.    

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se