En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej där,
Jag har ett minoritetsägande i ett amerikanskt bolag och har härifrån fått årliga ränteutbetalningar på det insatta beloppet.

När detta inleddes kontaktade jag Skatteverket som då (kanske för 15 år sedan) meddelade mig att jag inte behövde ta upp detta i min inkomstdeklaration eftersom pengarna var skattade i USA.

I år har jag fått en retroaktiv eftertaxering på de senaste 5 åren som de motiverar med:

"Enligt det amerikanska dubbelbeskattningsavtalet, artikel 11, beskattas ränta endast i mottagarens hemviststat. Det innebär att räntan på ditt investerade kapital i USA endast ska beskattas i Sverige"

Jag har med anledning av detta några frågor:

 1. Varför eftertaxeras jag bara för dessa 5 år? Är tidigare år preskiberade?
 2. Kan Skatteverket utan förbehåll återkalla tidigare beslut om dessa är felaktiga eller kan något ha förändrats de senaste 15 åren? Är det inget värt att jag informerat Skatteverket om detta tidigare och då fått det godkänt?
 3. De hänvisar som sagt till det "amerikanska dubbelbeskattningsavtalet", men är Sverige direkt jämförbart med "hemviststat"? Eller kan jag hävda att detta bara gäller boende i amerikanska stater?

Vidare skriver de att jag kan kräva tillbaka den inbetalda skatten från den amerikanska staten. Vågar någon gissa på vad jag har för chanser att återkräva detta?

Jag är väldigt tacksam för svar då jag endast har ett par veckor på mig med synpunkter till Skatteverket.

Med vänlig hälsning,
   /Jonas

4 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  maj 18, 2009

  Hej!

  I mitt svar förutsätter jag att du är bosatt i Sverige och inte amerikansk medborgare.

  Punkt 1 Ja, Skatteverket kan inte gå längre tillbaka med eftertaxering. 

  Punkt 2. Jag antar att du inte nämnt om denna ränta i dina senast deklarationer. Hade du gjort det så hade det varit svårt för Skatteverket att eftertaxera dig. Beskedet du fick för 15 år sedan kan nog vara svårt att använda som skäl för att inte bli eftertaxerad. En förutsättning kan vara om du möjligen kan ha namn på den person som gav dig detta besked.

  Punkt 3. Gällande avtal ger endast Sverige rätt att beskatta ränteintäkter under förutsättning att du inte är amerikansk medborgare. Ifall du är bosatt i Sverige är det också svårt att komma ifrån att även hemvisten enligt dubbelbeksttningsavtalet är Sverige. USA är skyldigt betala tillbaka den innehållna skatten och detta enligt gällande dubbelbeskattningsavtal. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  jonasgr
  maj 19, 2009

  Stort tack för svaret. Då blir det att försöka kräva in pengarna från den amerikanska staten istället.

   /Jonas

 1. anon
  DrT
  jul 03, 2009

  Ska individer med dubbelt medborgarskap USA-Sverige endast beskatta ränte inkoster i från USA i USA

 1. anon
  Hans Larsson
  jul 20, 2009

  Då det gäller amerikanska medborgare med hemvist i Sverige blir tolkningen av det svensk-amerikanska avtalet betydligt mer komplicerat.

  Enligt artikel 1 p.4 i avtalet finns en "Overriding taxing right´" - bestämmelse som innebär att USA har rätt att beskatta alla dess medborgare i Sverige för all inkomst oavsett vad avtalet i övrigt säger. 

  Ifall USA beskattar ränta som härrör därifrån, så står detta i strid mot avtalets allmänna regler, där endast Sverige har rätt att beskatta, men USA kan beskatta´på grund av medborgarskapstillhörigheten enligt artikeln 1 p.4 ovan.

  Om en inkomst blir dubbelbeskattad får Sverige normalt endast avräkna amerikansk skatt, som härrör från USA. Sverige ska dock inte medge avräkning då inkomsten  får beskattas i USA endast beroende på medborgarskapet.  

  För att underlätta avräkningsproceduren vid dubbelbeskattning så har det i artikel 23 p. 4a införts en bestämmelse om att inkomst inte anses härröra från USA om inkomsten endast på grund av medborgarskapet får beskattas där.  

  Slutsatsen blir då att det är USA som ska avräkna den i Sverige påförda skatten mot den i USA eventuellt påförda skatten aveende aktuell inkomst. Man bör hänvisa till avtalet och kunna styrka beloppet på den i Sverige påförda skatten.   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se