En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Kraven på kassaregister träder i kraft 1 januari 2010. Det innebär att nästan alla företag som tar betalat kontant eller med kort kommer att behöva certifierade kassaregister som Skatteverket har till uppgift att kontrollera. Om certifiering saknas utgår kontrollavgift på 10 000 kr. Ytterligare info finns på SKV:s hemsida: http://www.skatteverket.se/omskatteverket/beskattningsverksamheten/granskningavkontanthandeln.4.69ef368911e1304a625800012097.html

1) de nya reglerna kommer innebära att många kontantbranscher tvingas redovisa fram sina intäkter - rimligen bör många företag redan under hösten successivt höja omsättningen och från Januari kan det antas vara "verkliga" siffror som visas. Min fråga är vilka skatteplaneringsåtgärder som kan vidtas för att neutralisera effekten av de nya reglerna?

2) rimligen borde SKV räkna med en omsättningsökning i branschen vilket torde resultera i ett intresse att revidera äldre bokslut. Vilken risk löper företagen att SKV går tillbaka två-tre år i bokföringen för revision? De fiskeexpeditioner jag sett rör sig i regel om ett till två räkenskapsår. Om SKV skulle vara smarta borde man revidera fem räkenskapsår bakåt med referensåret 2010 som utgångspunkt!!?!

3) hos vem ligger bevisbördan att kassaregistret är felaktigt eller manipulerat?

4) vilket bevisstyrka gäller för ett manipulerat kassaregister? Räcker det med att kassaregistret "sanolikt" är manipulerat för att påföra skönsmässig uppskattning?

5) vilket bevisvärde har bruttovinstberäkning och kontantberäkning om dessa talar för den skattskyldiges fördel?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jun 08, 2009

  Hej cgbonde!

  Detta kan vi inte svara på utan att utreda saken ordentligt. Vi hjälper Dig dock gärna med att göra en utredning. Du är välkommen att kontakta oss på telefon 031 711 20 70 för en diskussion. Vi kan då även diskutera betalningsvillkor m.m.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB