En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

har en liten enskild firma som importerar blomster från holland. företagets hemort är sverige. Vi deltar i blomstermässor utomlands t.ex finland där vi idetta fall har haft en direktförsälning till slutanvändare på 10000 inkl.moms. fråga hur konterar jag detta i min bokföring?

 

Företaget har även betalt mässhyra på 5000 euro inkl. moms i Finland. Hur kontera detta?

4 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jul 10, 2009

  Försäljning av varor till privatpersoner i annat EU land konteras som en vanlig försäljning i Sverige. Försäljningen på något 3000 konto och den utgående momsen på konto 2611.

  På inköpen från annat EU ska man beräkna en fiktiv ingående och utgående svensk moms på inköpskostnaden.

  Uppger man sitt VAT nr till säljaren ska denne inte lägga på sitt lands moms.

  Har man missat att uppge sitt VAT nr kan den betalda utländska momsen återkrävas från det landet.

  Om allt detta kan man läsa i Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel SKV 560

  http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/560.4.dfe345a107ebcc9baf80004581.html

 1. anon
  Apprendi
  jul 13, 2009

   

   Följande svar har erhållits från skattemyndigheten:

  Du har inte avdragsrätt för momsen som du har betalt i Finland, den kan du
  istället återsöka hos den finska skattemyndigheten. Intill att du har
  återfått momsen ska den tas upp som en kostnad på samma konto som vad den
  avser.

  När det gäller försäljningen på mässan uppfattar jag det som att du har
  sålt varor med svensk moms, detta är inte korrekt eftersom försäljningen är
  gjord i Finland är omsättning gjord i Finland. Finsk moms borde ha tagits
  ut på försäljningen, du bör ta kontakt med den finska skattemyndigheten och
  lyssna med dem om du ska registrera dig för mervärdesskatt i Finland.

  Med vänliga hälsningar
  Björn Almqvist
  Skatteverket, Stockholm

  Okej allt väl så här långt. Men nu kommer det svåra: 

  "SKV 560 utgåva 2
  Moms vid utrikeshandel

  Försäljning till kunder utan momsregistrerings nummer Om din kund inte har eller inte åberopar ett giltigt momsregistreringsnummer ska du ta ut svensk moms när du skickar varan till ett annat EG-land. Även här finns det undantag. Om du säljer varor för mer än ett visst belopp (omsättningströskel) till kunder som inte är momsregistrerade i ett annat EG-land blir du skattskyldig för moms i det andra landet. Du ska då momsregistrera dig där och ta ut det landets moms av dina kunder. Registrering i ett annat EGland kan bli aktuellt vid t.ex. postorderförsäljning till privatpersoner. I varje medlemsland fastställs ett tröskelvärde för försäljning (omsättningströskel).

  Omsättningströsklar
  Uppgifterna är hämtade från EU-kommissionens webbplats
  i november 2007.
  Tröskelvärdena för försäljning ovan (omsättningströsklar) ska inte förväxlas med förvärvströsklar. Läs mer under rubriken ”Inköp för verksamhet som inte är momspliktig” på sidan 9.

  Medlemsland Omsättningströskel Värde i euro
  Finland 35 000 EUR"

  Alltså en utlänsk näringsidkare som tillfälligt på en mässa säljer till privatpersoner utan momsnummer i detta land omfattas av ovannämnda omsättnings tröskel.

  Kontaktade de finlänska skattemyndigheterna och de svenska skattemyndigheterna på nytt och påvisade detta. Svaret från båda myndigheter var att ingen moms tas ut eller betalas i detta fall i respektive länder.

 1. anon
  Apprendi
  jul 13, 2009

  Du har inte avdragsrätt för momsen som du har betalt i Finland, den kan du
  istället återsöka hos den finska skattemyndigheten. Intill att du har
  återfått momsen ska den tas upp som en kostnad på samma konto som vad den
  avser.

  Hur Konterar jag då detta? gör jag rätt?

  Mässkostnad 50000 kr( beräknat på medelkurs euro månad) inklusive moms 25%

  Konto                                             Debet                                                         Kredit

  5940                                              40000

  hur fortsätter jag

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jul 14, 2009

  Mässkostnad 50000 kr( beräknat på medelkurs euro månad) inklusive moms 25%

  Konto Debet

  5940 40000

  hur fortsätter jag?

  Du ska inkludera momsen i kostnaden:

  D 5940 50000 kr och när du sedan återfår momsen från Finland får du kreditera 5940 med 10000 kr.