En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har idag en enskild firma sedan 6 år. Har de senaste året börjat generera vinst.Vi kommer i år att omsätta 2,5 -3 miljoner. Har en fysisk butik samt en webbshopp.

Dessa omsätter ungefär lika mycket var. Har även en liten nystartad växande gren med representanter som idkar homeparty. Icke som anställda utan med en rabatt på sina varuinköp hos oss.

 Idag har vi en fastighet som förvärvas för 3 årsedan där den fysiska butiken samt logestik/lager för webbshoppen är. Vi är obelånade förutom på fastigheten som är belånad till ca 500 000 men som har ett marknadsvärde på ca 800-900 000.

Lager ca 300.000.- obelånat

Jag arbetar 100% min fru 50% anställd personal 1st - 25 % samt 1st 50% med lönebidrag  + praktikanter. behöver utökas inom den närmaste tiden.

Har idag revisor som sköter löpande och bokslut

Nu till frågorna.

*1 Bör i ombilda till AB? Tänker på senariot att vi tex kan skada företaget som börjar bli ganska stort inom vårt område i detaljhandeln  - om jag tex hypotetiskt skulle bli skadeståndskyldig av någon anledning. Ser just nu inte omvänt senario att jag skulle bli ekonomiskt lidande så vi är obelånade. Är HB att föredra? Vad är vinster /nackdelar?

* Vid en ev ombildning till AB bör man skjuta in 100 000 nya pengar eller tar man
av lager el dyl?

* Då vi idag har flera grenar under samma tak och vi på sikt vill kunna sälja dessa
separat. Webbshoppen bör ju kunna säljas separat, den fysika butiken bör ju vid behov ev säljas/avveklas om man skulle vilja det, homparty delen växe och kan bli något stort inom en 5 års period både i sverige och europa.

Bör man ha flera bolag? Hur skulle detta då se ut? För/nackelar?

* Fastigheten som taxeras som privatbostad men används till butik. Kan lätt göras till bostadshus vi en försäljning hur gör vi med den?

* Vi är i behov av mer lagerutrymme. Skulle man med ett AB kunna köpa tex
ett fritidshus att använda som lager och på sikt göra iordning detta till kontor
inom ett AB. För / nackdelar? Är det bättre att köpa ännu en fastighet som privat person och hyra ut den till AB:et. Skulle man sedan om man köpte in fastighetentill AB:t kunna sälja den till mig privat på sikt?

* Vi vill även för mig och min fru skaffa försäkringar och avsätta till pensioner.
vad bör vi tänka på där?

Tack på förhand

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  sep 15, 2009

  Hej HOME!

  Detta kan vi inte svara på utan att utreda saken ordentligt. Vi hjälper Dig dock gärna med att göra en utredning. Du är välkommen att kontakta oss på telefon 031 711 20 70 för en diskussion. Vi kan då även diskutera betalningsvillkor m.m.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB