En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi kommer att bedriva en verksamhet där all inkomst kommer från norska företag. Företaget har sitt säte och sin verksamhet i Sverige. 

 

 • Vi vill ha möjlighet att dra av moms på allt vi köper från Norge. Min tanke är att vi ber de norska företagen fakturera oss utan moms, och sedan förvärvsbeskattas vi vid deklaration och betalar in momsen till svenska staten, och får sedan återbäring. Kan ni bekräfta eller kommentera detta?
 • När vi säljer till Norge kommer vi att fakturera utan moms och sedan förvärvsbeskattas kund. Som jag ser det kommer vi aldrig att betala in någon moms till Skatteverket av försäljning. Däremot bör vi att få tillbaka all moms månaden efter inköp då vi har valt månatlig momsdeklaration. Ber er bekräfta om jag har rätt!
Tack på förhand!

 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  aug 18, 2009

  Norge är ej medem i EG och försäljningen dit betraktas som export.
  Ni har ändå avdragsrätt för den ingående moms ni erlagt i Sverige till bl.a Tullverket för importvaror.

  Från momsbroschyren - moms vid utrikeshandel SKV520;

  Exporten är momsfri

  Du ska inte ta ut moms vid export, men du har ändå
  avdragsrätt enligt de allmänna bestämmelserna. Du
  måste själv visa eller göra sannolikt att det är export.

  Vad är export?
  Med varuexport avses enligt huvudregeln att du i en
  yrkesmässig verksamhet i Sverige omsätter (säljer)
  varor utanför EG. Svenska företags verksamhet i länder
  utanför EG, t.ex. försäljning från en filial, utgör
  därför export. Som export räknas även försäljningar
  i följande fall:
  • Direkt utförsel till en plats utanför EG
  • Hämtköp av utländska företagare
  • Leverans till exportbutik
  • Leverans till fartyg eller flygplan i utrikestrafik
  • Försäljning ombord på fartyg och flygplan i
  utrikestrafik
  • Leverans av tillfälligt registrerade bilar och motorcyklar
  • Leverans av bilar och motorcyklar utanför EG
  • Försäljning till personer bosatta utanför EG
  (taxfree)
  Överföring av varor från Sverige till företagets filial är
  inte omsättning och utgör därför inte export.

 1. anon
  Daver
  aug 18, 2009

  Hej Ulf och tack för ditt svar. 

  Jag får inte ut av det hur vi kan dra av ingående moms från varor vi köper från norska företag.

  Vi säljer reklamplatser på websidor. Det innebär att all handel sker elektroniskt och inget går genom tullen. Påverkar det något?

   

 1. anon
  Ulf Bjarme
  aug 18, 2009

  Diverse intellektuella tjänster.

  Den stora gruppen tjänster som ibland kallas intellektuella
  tjänster eller ”paragraf 7-tjänster” anses omsatta
  i Sverige då de utförs åt dig som är näringsidkare i
  Sverige. Du blir då skattskyldig och ska själv redovisa
  momsen.Du har också rätt att dra av en lika stor BERÄKNAD ingående moms.

  Exempel på sådana tjänster:

  Elektroniska tjänster
  Med elektroniska tjänster avses att du elektroniskt
  tillhandahåller din kund t.ex.
  • webbplats (uthyrning, uppdateringar, webbmejl
  m.m.)
  • distansunderhåll av programvara och utrustning
  • programvara och uppdateringar
  • texter, stillbilder, rörliga bilder, musik, datorspel,
  hasardspel och tillgång till databaser
  • distansundervisning.

  Inköp av tjänster från säljare utanför EG

  Köper du samma tjänster från säljare i ett land utanför EG anses tjänsten omsatt i Sverige. Är du näringsidkare blir du då själv skattskyldig (omvänd skattskyldighet). Om du inte är momsregistrerad måste du låta momsregistrera dig. Är köparen inte näringsidkare måste den utländske säljaren ta ut svensk moms. Detta gäller således om köparen är en privatperson eller t.ex. en organisation eller myndighet som inte är näringsidkare.

  För att underlätta för säljare som säljer elektroniska tjänster till privatpersoner och andra som inte är skattskyldiga till moms finns det i EG en särskild beskattningsordning. Företagen behöver bara vara registrerade i ett EG-land och redovisa all moms dit. De ska dock ta ut den moms som gäller i respektive kunds hemland.

  RSV:s skrivelser 980519
  Elektronisk handel och annan postorderförsäljning (punktskatte- och momsfrågor)