En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 
Hej! 
Jag har inte lyckats hitta ett svar på följande fundering
 jag har:
Jag är sedan 2007 bosatt och skattskyldig i Indien, 
där jag skattat för en 
liten inkomst jag hade under våren i år. 
Jag funderar nu på att ta anställning i ett svenskt bolag. 
Verksamhetern för detta svenska bolag är i Sverige och 
jag uppskattar att jag fram till årskiftet alltså under perioden 
okt -dec skulle arbeta fulltid med 
detta bolag varav jag skulle befinna mig i Indien ca 50% av tiden. 

Detta är min fakta:
Jag är svensk medborgare.
Jag är sedan 2007 varaktigt bosatt i Indien.
Jag har familj (far, mor och en syster) i Sverige.
Jag har ingen bostad i Sverige (jag bor hos olika bekanta när jag är hemma).
Jag har hittills i år varit kanske 60 dagar i Sverige och det
skulle kunna bli ytterligare kanske 40 dagar under hösten.
Jag har haft en inkomst i Indien i år som är beskattad av 
Indiska myndigheter.

Kommer jag bli skatteskyldig i Sverige för den inkomst jag har
under hösten från det svenska bolaget eller är det i Indien jag 
ska beskattas även för denna inkomst? Om jag ska skatta i Sverige 
hur påverkar det den tidigare inkomsten jag har haft under året i indien, 
en inkomst jag redan skattat för.
 
Mycket tacksam för ett svar!
 
/Nilsb
 
2 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  sep 25, 2009

  Hej Nilsb!

  Du skriver att du sedan 2007 är bosatt och skattskyldig i Indien samt att du inte har vare sig bostad eller familj (far, mor och syster räknas inte som familj i skattehänseede) i Sverige. Du bör då anses vara utflyttad skattemässigt från Sverige och vara begränsat skattskyldig här.

  Som begränsat skattskyldig i Sverige ska du beskattas i Sverige för din lön för i Sverige utfört arbete enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Det innebär att lönen inkl. eventuella kostnadsersättningar ska beskattas med 25 procent. 

  Enligt skatteav talet mellan Sverige och Indien får även Indien beskatta denna lön, men Indien ska då medge dig avräkning för den svenska skatten mot den indiska skatt, dvs. den indiska skatten ska sättas ned med ett belopp motsvarande den svenska skatten, dock högst med ett belopp motsvarande den indiska skatten.

  Om den indiska skatten är progressiv kan den tas ut med en högre procentsat ju högre inkomsten är.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB