En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

 

 

Jag ska starta en rumsuthyrningsverkamhet. Tänker hyra en 4 rumsvilla där jag hyr ut rummen. 

hyresvärden hyr ut sin privata bostad till mig som företagare. Denna fasighet är nu uthyrd till ett företag, blir det nu någon skillnad för ägaren nr det gäller skatt å liknande? Är det fortfarande en privatbostad eller blir han helt plötsligt tvugen att klassa om den till näringsfastighet?

 Vad finns det för regler kring detta?

Jag vill helst inte att vilaägaren blir tvugen att ta till sig en massa diskussion.

 

Tina

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  okt 16, 2009

  Ur Skatteverkets broschyr försäljning av småhus SKV 379 framkommer att den uthyrd fastigheten ska klassificeras som näringsfastighet efter 2 år om uthyrningen fortsätter.

  Privatbostad – steg 2
  Det finns två slag av småhus som kan klassificeras
  som privatbostad: enfamiljshus och tvåfamiljshus.
  Ett småhus kan användas både för ägarens bostadsända mål och för näringsverksamhet. Ett eller flera
  rum kan t.ex. vara uthyrda till någon som inte är närstående eller användas till annat än bostad, medan
  ägaren själv bor i resten av huset. Vid bedömningen
  av om det är fråga om privatbostad eller inte är användningssättet
  eller tänkt användningssätt avgörande.
  Med användningssätt menas användning av ytan i
  huset och inte husets användning i tiden. Förhållandena
  vid försäljningstillfället avgör om den sålda
  bostaden är en privatbostad eller inte.

  Enfamiljshus.
  Om ägaren eller närstående till
  överväg andedel, mer än 50 procent, använder ett
  enfamiljshus för permanent- eller fritidsboende är
  det en privat bostad. Småhuset ska då klassificeras
  som privatbostad.
  Tvåfamiljshus. För tvåfamiljshus gäller att huset
  ska användas till väsentlig del, minst 40 procent,
  för permanent- eller fritids boende av ägaren eller
  närstående.

  Avsikt
  Det är tillräckligt att ägaren eller hans närstående
  avser att använda huset som bostad för att det ska
  räknas som privatbostad. Att bostaden varit uthyrd
  viss tid till någon utomstående hindrar inte att den i
  vissa fall är en privatbostad för ägaren. Detta förutsät- ter dock att ägaren eller närstående inom överskåd-
  lig tid ska använda huset som bostad för egen
  del. Omständigheterna i det enskilda fallet avgör om
  bostaden ska räknas som privatbostad.

  Tröghetsregeln
  Tröghetsregeln innebär att bostaden – om inte
  ägaren önskar annat – förblir privatbostad högst
  intill ut gång en av andra året efter det att förutsätt-
  ningarna för att vara privatbostad egentligen upphört.
  Tröghetsregeln kan också användas när en
  privat bostad övergått till en ny ägare genom arv,
  testamente, bo delning eller gåva.