En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har letat svar på min fundering men inte hittat något så här kommer frågan:

Vi har precis köpt en hyresfastighet.

Om jag ska lämna fastighetsdeklaration för hyreshusenhet där jag själv ska bo i en av lägenheterna, ska jag då i deklarationen föra in totala antalet bostadslägenheter och boarea samt total beräknad årshyra för samtliga lägenheter inklusive min egen, sedan redovisa min egen boarea som vakant eftersom den inte är "uthyrd" och lämna uppgift om egna lägenheten under "övriga upplysningar"?

Det blev mycket på en gång, hoppas jag kunde göra mig förstådd i frågan..

Mvh. Roger

 

 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  nov 08, 2009

  Då du själv uttagsbeskattas för den egna lägenheten kan den betraktas som uthyrd och behandlas liksom de övriga.

 1. anon
  skyrider
  nov 09, 2009

  Om jag förstår saken rätt så kan jag då endast föra in beräknad total årshyra/år på de lägenheter som hyrs ut/ska hyras ut eftersom jag inte fått något förmånsvärde på vår egen lägenhet ännu..?

   

  Roger

 1. anon
  Ulf Bjarme
  nov 09, 2009

  Det är marknadsvärdet på orten som styr hur man ska beräkna värdet av den hyresfria bostaden. Skatteverket har en broschyr med schablonvärden för storstadsområdena, se sidan 32 och framåt.

  Varje år tar Skatteverket fram en skrivelse, ”Värdering av bostadsförmån”,
  att användas vid inkomsttaxeringen. Skrivelsen innehåller
  tabeller som anger hyresnivåer för lägenheter i flerfamiljshus inom
  olika områden i landet. Tabellerna avser en lägenhet av normal storlek
  och är, utom när det gäller Stockholm, indelade i åldersintervaller.
  Bostadens storlek och ålder påverkar hyresvärdet. Priset per kvadratmeter
  bostadsyta är dock inte lika högt i genomsnitt för en större
  lägenhet som för en mindre lägenhet. Detta beror på att en stor del av
  kostnaderna belöper på kök och våtutrymme, vilket inte skiljer sig
  nämnvärt åt från en mindre lägenhet till en större (prop. 1996/97:173
  s. 39).

  http://www.skatteverket.se/download/18.5947400c11f47f7f9dd8000739/SKVM+2008.23.pdf