En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag undrar om någon vet om det finns något hinder mot att två aktieägare avtalar om att ett nytt villkorat aktieägartillskott (aktieägare B) skall återbetalas före tidigare villkorade aktieägartillskott (aktieägare A)?

1 Comments
 1. anon
  Inger Paulin
  Dec 26, 2009

  Hej JeCa,

  Ett villkorat aktieägartillskott betraktas som regel som ett lån till bolaget. Om Aktieägare A har lämnat ett tillskott som ligger före i tiden jämfört med ett senare tillskott från aktieägare B så borde det framgå av handlingarna när återbetalingen skall ske. Det verkar inte så troligt att det första tillskottet skulle ha sämre rätt att få återbetalning av uppkommen vinst jämfört med aktieägare B:s rätt.

  Vänligen/ Inger