En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har blivit erbjuden en tjänst av ett norskt rederi ombord på ett fartyg som är registrerad i Malta. Vet någon till vilken stat jag ska betala min skatt? För mig som sjöman så är Sverige det sista landet jag vill betala skatt till.

Jag ringde en dam på skatteverket som sa att jag ska deklarera i Sverige om båten inte går i oceanfart, men om man kollar i skatteavtalet Sveriga har med Malta så kan man läsa på sid.28 - "Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat."Hur ska jag tolka det?

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  jan 21, 2010

  Hej!

  Det nordiska skatteavtalet kopplat till Norge blir inte aktuellt eftersom fartyget inte är flaggat vare sig i Norge eller Sverige och du har helt rätt att man då bör se vad det maltesiska avtalet säger i stället.

  I den artikel du hänvisar till gäller att arbetet ska ske på ett fartyg som används av ett företag i antingen Malta eller Sverige men det är ju inte heller aktuellt. Man får då gå till artikel 21 och enligt den ska inkomst som inte kan hänföras till någon annan artikel beskattas endast i hemviststaten och i detta fall Sverige. Nu har det inte, efter vad jag kan förstå, så stor betydelse för om artikeln 15 p. 3 skulle varit aktuell så skulle både Sverige som hemviststat och Malta beskatta inkomsten. Den maltesiska skatten skulle sedan få avräknas mot den svenska avseende aktuell inkomst och jag antar att den svenska skatten är högre än den maltesiska.

  Då den gäller din socialförsäkringsmässiga tillhörighet så blir den Malta eftersom fartyget går under maltesisk flagg och detta styrs av EU-regler EEG-förordning 1408/71. Din norska arbetsgivare ska betala dessa avgifter till Malta och efter de maltesiska bestämmelserna om storleken på avgifterna.

   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se