En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

Har nyligen startat ett företag för att kunna utveckla min "hobby" lite mer. Jag har alltså ett fast jobb utöver detta.

För att verksamheten ska fungera så måste jag ju ha "verktyg". Mina verktyg består av mediarelaterade produkter såsom dator, kamera, videokamera, ljudutrustning etc.

Jag köpte en videokamera sommaren -09 (+ lite andra produkter). Kan dessa tas in i företaget som en inventarie och kunna få momsavdrag för det? Företaget registrerades  januari 2010.

 

Mvh Mikael

2 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  feb 09, 2010

  Skatteverket ger följande beskrivning av regler för hur man hanterar kostnader nedlagda före företagsstarten.

  Ur skatteregler för enskilda näringsidkare SKV295:

  Utgifter innan verksamheten
  har kommit i gång
  Om du har haft utgifter
  innan verksamheten kommit
  i gång får du dra av dem förutsatt att
  • det gäller inköp under startåret och året före, dvs.
  om verksamheten kom i gång 2010, får
  du dra av de utgifter du haft under 2009 och 2010.
  • det är en sådan kostnad som du skulle få dra av
  också efter att verksamheten kommit i gång, dvs.
  den behövs för din verksamhet
  • du inte dragit av utgiften tidigare t.ex. i en annan
  verksamhet
  • Erhållna rabatter, dröjsmålsräntor och liknande
  intäkter.
  • Räntor på näringsverksamhetens kapital.
  • Kursvinster på näringsverksamhetens fordringar
  och skulder i utländsk valuta.
  • det är fråga om sådana inköp som du skulle få dra
  av direkt vid inköpet, t.ex. förbrukningsartiklar
  och inventarier av mindre värde
  • det inte avser inventarier som du i samband med
  starten tagit in i verksamheten till ett beräknat
  anskaffningsvärde ( se nedan ).
  Om du innan du startade din verksamhet köpt något
  för privat bruk, t.ex. en svarv, kan du ta in den i din
  näringsverksamhet. Men du får inte ta in den till ditt
  anskaffningspris, utan till marknadsvärdet svarven
  har den dag du tar in den i näringsverksamheten.
  Marknadsvärdet kan du t.ex. visa med ett opartiskt
  värderingsintyg som visar svarvens värde den dag du
  för över den. Du bör också göra en ”öppen begäran”
  i din deklaration. Det vill säga att du tydligt talar
  om
  att du fört över en privat tillgång och till vilket värde
  du fört över den. Avdrag får du göra enligt reglerna
  för värdeminskningsavdrag. Se ”Avdrag för värdeminskning
  ( avskrivning )”, sidan 17. Observera att
  du inte får dra av beräknad fiktiv ingående moms.

  Angående den ingående momsen före registreringen:

  15.4 Särskilda skäl – s.k.
  uppbyggnadsskede
  Skatteverket kan besluta att den som påbörjat en verksamhet
  ska ha rätt till återbetalning av ingående skatt i verksamheten
  innan omsättning förekommit. Som en sammanfattande
  benämning för särskilda skäl har använts uttrycket uppbyggnadsskede.
  Syftet är att genom att ge rätt till återbetalning
  åstadkomma konkurrensneutralitet redan från den tidpunkt
  verksamheten startar och framför allt om investeringar gjorts i
  inledningsskedet. Den som medgivits rätt till återbetalning av
  ingående skatt med stöd av 10 kap. 9 § ML ska enligt 19 kap.
  13 § ML alltid lämna redovisning i skattedeklaration.
  Att en registrering för mervärdesskatt inte i sig har någon
  betydelse för rätten till återbetalning för ett nystartat företag
  framgår av RÅ 2002 not. 26.

 1. anon
  ludwig100_1
  feb 10, 2010

  Tack för svaret.

  Då bör jag alltså kunna föra in utgifter eller "dagsvärdet" på de inventarier jag tillför firman. Det finns förstås kvitto på anskaffad utrustning men det värdet gäller inte om jag förstår rätt. Kan jag då jämföra nuvärdet på liknande utrustning med det som säljs på ex.vis Blocket och relatera införda tillgångar med dessa priser?

   

  Mvh Mikael