En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande 10 mars 2010 Finansdepartementet

Avtal om informationsutbyte med Bahamas förhindrar skattefusk

Sverige har i dag undertecknat ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden med Bahamas. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Bahamas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden. Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden. Liknande avtal har tidigare ingåtts med Isle of Man, Jersey, Guernsey, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Aruba, Nederländska Antillerna, Samoa, Cooköarna, Anguilla, Turks- och Caicosöarna, San Marino, Gibraltar och Andorra. För att avtalet ska bli giltigt kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Avtal mellan Sverige och Bahamas (http://www.regeringen.se/sb/d/12836/a/141269)

 

1 Kommentarer
  1. anon
    offentliga källor
    mar 11, 2010

    Den som vill läsa mer om innehållet i och betydelsen av informationsutbytesavtalen kan läsa Ove Grips blogg den 14 oktober 2009 om sådana avtal med Aruba, Nederländska Antillerna m.fl.