En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har en enskild firma (reggad i sverige) sedan i höstas och jobbar som konsult inom bilindustrin. Jag har nu blivit erbjuden en temporär anställning i Australien,ca 6 månader,  hos ett konsultföretag. Vad blir bäst för mig skattemässigt: Gå in som konsult med min firma och fakturera från sverige eller ta anställning. Kan jag överhuvudtaget ta en temp. anställing i Australien utan att behöva lägga den enskilda firma i sverige vilande?

Mycket tacksam för alla svar, synpunkter

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  feb 01, 2006

  Hej Nybörjare!

  Förmodligen är skatteuttaget i Australien betydligt lägre än i Sverige. Fundera på att utnyttja den svenska 6 månadersregeln (som är svensk intern rätt - inte skatteavtal). Sexmånaders- och ettårsreglerna återfinnes i 3 kap. inkomstskattelagen och lyder (bortsett från de delar som hör i hop med anställningar ombord på fartyg och luftfartyg):

  "9 § En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln).
  Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport. 
  10 § Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands räknas in i den tid för vistelse som anges i 9 §. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår."

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB