En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi har ett handelsbolag som gått med 250 000 i vinst och ett aktiebolag som gått med 99 000 kr i förlust, båda under 2009.

Aktiebolaget har inte längre någon verksamhet och kommer inte att ha det i fortsättningen. Handelsbolaget har en väldigt liten verksamhet, men ska finnas då det finns periodiseringsfonder som vi vill skjuta på. 

Nu är frågan, vad är bäst att göra med aktiebolaget?

Sätta det i likvidation (=tillkommer kostnader) och sedan dra av förlusterna? Vi är två delägare i aktiebolaget, 50 % vardera. Vad jag förstår (rätta mig om jag har fel) så kan vi dra av 70 % av förlusterna, i runda slängar alltså 0.7 x 50 000 kr = 35 000 kr per person? 

Går det att göra förlustavdrag för AB i våra privata deklarationer som äter upp lite av beskattningen för handelsbolagets vinst?

Om någon annan vill köpa vårt AB för 1 krona för att kunna utnyttja förlustavdraget så kommer vi naturligtvis ganska enkelt ur detta och slipper punga ut med mer pengar för likvidation, men vi går å andra sidan miste om ett förlustavdrag på sammanlagt 70 000 kronor - har jag förstått det rätt då? 

 

2 Kommentarer
 1. anon
  ekologisk
  mar 30, 2010

  Försöker en gång till.

 1. anon
  Inger Paulin
  mar 31, 2010

  Hej ekologisk,
  Vi talar om ett onotrat fåmansföretag antar jag.  Om ni likviderar AB så är förlusten avdragsgill först när den är definitiv. Ofta anses en förlust defintiv när lividatorns slutredovisning har skett men det finns praxis som medger avdrag för förlusten när bolaget har trätt i likvidation (RÅ 1998 ref 25) men det är ovanligt.

  När en fysisk person säljer ett onoterat bolag med förlust kan förlusten kvittas mot vinster på markandsnoterade och onoterade delägarrätter. Förlusten är avdragsgill till 5/6, kvlificerade aktier i fåmansföretag till 2/3. Överskjutande förlust är avdragsgill mot andra inkomster i kapital. Uppkommer underskott i kapital kan skattereduktion erhållas.

  Vänligen/Inger