En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hejsan.

Jag har nyligen sålt min verksamhet i mitt AB.AB har jag kvar men har ingen verksamhet f.n.Efter att jag ska bet. reavinstskatt på förs.beloppet  blir det bara en påse pengar kvar.Om jag ska realisera dessa tillgångar privat får jag om jag förstått saken rätt betala en komb. skatt på kapital och inkomstskatt vilket blir ung. 43%.Alltså 26,3% reaskatt och därefter 43% ytterligare.Är det möjligt att bilda ett holdingbolag,ex.vis Malta och lyfta lön i form av skattefri utdelning istället?

Tacksam för synpunkter

 

3 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  apr 23, 2010

  Hej Nalle,

  Som jag förstår Din fråga har Du sålt inkråmet i Ditt AB, som jag antar är ett fåmansföretag och Ditt aktieinnehav är kvalificerat (dvs Du äger alla aktier och Du har varit verksam i betydande omfattning i bolaget).

  Bolagets försäljning av inkråmet innebär att dolda reserver i bolaget upplöses och tas till beskattning. Vad som beskattas är försäljningsersättningen minus respektive tillgångs skattemässiga värde. Kapitaltillgångar, tex fastighet, byggnad och kapitalplaceringsaktier beskattas också i näringsverksamheten. Skattesatsen är som Du säger 26,3 %.

  Om Du sedan vill motta utdelning från bolaget beskattas utdelningen i kapital upp till gränsbeloppet och resterande del i tjänst (där skattesatsen är 32-57 %) med beaktande av eventuellt sparat utdelningsutrymme.

  Om Du, som bosatt i Sverige, bildar ett holdingbolag på Malta kan Du överlåta aktierna i Ditt svenska bolag till maltabolaget. Maltabolaget anses som ett fåmansföretag och mottagen utdelning från detta bolag till Dig som en fysisk person beskattas på Malta med 15 % och sedan beskattas Du i Sverige med tillämpning av samma regler som gäller för ett svenskt fåmansföretag, dvs i kapital och tjänst. Du får avräkna källskatten på Malta.

  Det är inte så enkelt att, som bosatt i Sverige,  kringgå svensk fåmansföretagsbeskattning. Det blir bara kostnader förenade med att sätta upp en utländsk struktur. Däremot kan Du om Du låter bolaget vila i fem år ta upp utdelningen enbart i kapital till 25 % beskattning men det förutsätter att Du inte har startat en ny verksamhet i ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

  Vänligen/Inger

   

 1. anon
  lowtax
  apr 23, 2010

  Man skulle kunna tänka sig ett Maltabolag som ägare till det svenska fåabet och sedan en avyttring av det svenska fåabbolaget där vinsten hamnar i Maltabolaget. Ska sedan medel tas i form av utdelning från Maltabolaget träffas du av 3:12-reglerna precis som Inger förtjänstfullt redovisat. Det finns dock vissa lösningar på detta men det innefattar utflyttning och skapad begränsad skattskyldighetsstatus.

   

  mvhev

  LowTax

 1. anon
  sara1234
  maj 26, 2010

  Om man planerar en utflyttning till Malta (dvs begränsad skattskyldig) som ägare till fåmans_AB kan man först start ett holdingbolag_Ltd på Malta som köper fåmans_AB för aktiekapitalet (100.000kr). Skattade vinstmedel i fåmans_AB överförs skattefritt till Ltd varefter fåmans_AB likvideras. Ägaren flyttar sedan till Malta (permanent resident) och efter 5år (undantag fr 10-årsregeln) delas pengarna ut till ägaren skattefritt på Malta.
  Stämmer detta och vilka är riskerna/kostnader?