En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag har en fråga om moms och högskolor som jag hoppas få hjälp att reda ut.

Jag har en enskild firma där jag till en del bedriver utbildningsverksamhet. Nyligen har jag haft uppdrag där uppdragsgivaren är en högskola. I vanlig ordning la jag moms på fakturan. Nu hävdar högskolan att fakturan inte skall innehålla någon moms eftersom det rör sig om högskoleutbildning. Är det så? Skulle isåfall även milersättningen som finns på fakturan vara momsbefriad?

Mvh

Mattias

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  feb 13, 2006

  Hej Gocken!

  Här kommer ett citat ut mervärdesskattelagen 3 kap. 8 §, som förmodligen ger Dig svar på frågan: "Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör
  1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbild-ningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare, och
  2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) eller till sådant bidrag för korttidsstudier som får fördelas av Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisation med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde eller av Statens institut för särskilt utbildningsstöd.
    Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.
   Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en uppdragsgivare som själv utser de personer som skall utbildas (uppdragsutbildning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av uppdragsgivaren bedriven egen utbildning enligt första stycket."

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Malte
  okt 15, 2006

  I Sverige är ju universitetsutbildning gratis så frågan om huruvida studenter ska betala moms på universitetsutbildning är inte aktuell.

  I andra länder kan dock universitetsutbildning kosta pengar och frågan är då vilka momsregler som gäller för distansstudier på deltid vid utländskt universitet, där studenten själv bekostar studierna. Ska den svenske studenten betala moms på dessa studier, och isåfall i vilket land?

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 23, 2006

  Hej Malte!

  Något absolut säkert svar vill jag inte ge utan utredning och utan att känna till förhållandena i detalj. Normalt sett bör det dock inte bli moms för studenten att betala.

   Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB