En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är delägare i fåmansbolag (AB), kvalificerade andelar. Vårt första räkenskapsår är 2009-01-15 till 2010-04-30. Vi delägare har tagit ut löner över 509 000 kr under 2009.

Vi har stora lönesummor totalt bland alla anställda. Om vi beslutar att dela ut efter bokslutet 2010 kan vi då använda oss av lönebaserat utdelningsunderlag för skatteberäkningen i våra personliga deklarationer 2011, eller måste vi använda schablonregeln?

Måste bolaget först deklarera och betala bolagsskatt innan vi kan dela ut? Det blir ju först i taxeringen 2011 för oss eftersom vi har satt preliminärt resultat till 0 vid bildandet av bolaget och första deklarationen blir 2011 om jag förstår rätt.

Eller tänker jag fel med årtal och så vidare, det är svårt att förstå inkomstår och taxeringsår mm. ibland.

1 Kommentarer
  1. anon
    Inger Paulin
    apr 24, 2010

    Första räkenskapsåret är 15/1 2009 - 30/4 2010. Bolaget taxeras i maj år 2011 för detta första år. Först när vinsten i bolaget är fastställd finns det utdelningbara medel i bolaget. Då kan stämman fatta beslut om utdelning. Detta kan ske först 2011. Ni mottar utdelningen 2011 och taxeras för den vid 2012 års taxering. Självklart kan ni då använda lönebaserat utrymme. Det lönebaserade utrymmet beräknas på kontant ersättning som skall tas upp i inkomstslaget tjänst och som under året före beskattningsåret har lämnats till arbetstagarna i företaget och i dess dotterbolag. Det betyder att det lönebaserade utrymmet beräknas på de löner (kontanta) som de anställda erhållit under kalenderåret 2011.

    Hälsningar Inger