En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har en fråga om vad som händer om jag, med enskild firma, och Skatteverket (efter en revision) har olika åsikter om en viss kostnad ska anses som företagsrelaterad eller privat (om vi nu utesluter möjligheter att överklaga etc.)

Säg t.ex. att jag köpt in en PC med lite tillbehör för max 10.000 kr. Jag anser att jag behöver den i min näringsverksamhet (enskild firma). Detta för jag helt enkelt upp som en kostnad i verksamheten (bör ju ha högst 3 års livslängd) och det går in i årsbokslutet utan att behandlas på något särskilt sätt. Kvitto på inköpet finns naturligtvis och har lagts till bokföringen.

Av någon anledning gör senare Skatteverket en revision, och kommer också av någon anledning fram till att PC:n bör betraktas som en privat levnadsomkostnad.

Vad händer då?

1. Jag upptaxeras helt enkelt eftersom jag inte längre kan dra av PC:n som en kostnad i verksamheten och får därmed högre skatt.

2. Jag upptaxeras + påförs skattetillägg.

3. Jag anses dessutom ha begått en brottslig handling (skattebrott? bokföringsbrott?) och polisanmälan görs.

 4. Något annat?

Jag vill gärna veta eftersom det här med inköp till en enskild firma gör mig lite nervös, det känns inte helt klart vad som kan anses vara OK eller inte. Visst, att få högre skatt eller t.o.m. skattetillägg är väl en sak, men jag vill verkligen inte riskera att begå något brott. Samtidigt vill jag ju kunna göra vissa inköp som jag tycker att jag behöver göra.

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  apr 26, 2010

  1. Om Skatteverket av någon anledning skulle underkänna ditt avdrag för en PC så blir resultatet, eftersom det är Skatteverket som beslutar, att du inte får avdraget.

  2. Du upptaxeras då och kan då, om Skatteverket anser att du har lämnat en oriktig uppgift, påföras skattetillägg.

  3. Du anses däremot inte ha begått något skattebrott och du blir inte polisanmäld. Det krävs betydligt högre belopp för detta.

  4. Något annan händer inte men du får möjlighet att begära att Skatteverket ska ompröva sitt beslut 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  eken
  apr 28, 2010

  För att undvika att påföras skattetillägg, kan man som enskild också alltid lämna upplysningar i deklarationen angående sina yrkanden. 

  Om du lämnat sådana upplysningar som gör att Skatteverket har möjlighet att bedöma riktigheten i yrkandet på grundval av dina upplysningar, så är det inte en oriktig uppgift och kan inte föranleda vare sig skattetillägg eller eftertaxering.