En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag tänkte beställa hjälp av en yrkesman att klippa en Tujahäck och en längre bokhäck på min fritidshusfastighet.

Vid beställningen så undrade uppdragstagaren om hur stort jobb det var - för det var så mycket besvär med att administrera rutavdraget, Jag sade att vi kunde ta ställning till det när vi ser hur många timmar det tar. Min undran är om det finns skäl för mig att begära att det ska bli rutavdrag oaktat antal timmar... jag betalar på faktura i vilket fall och har inte nyttjat avdraget tidigare.

Jag hoppas att det inte finns 2 timtaxor   beroende på om avdraget ska nyttjas eller ej? Det är ju jag som står risken om jag får betala för lite skatt i slutändan.

Har jag förstått effekten av rot/ rut rätt :-) så skulle jag först betala halva fakturan avseende debiterade arbetstimmar... och sedan få ett tillägg i inkomstdeklarationen på motsvarande halva lönekostnaden typ som ett förmånsvärde (den del jag slapp betala kontant på fakturan) under inkomst av tjänst och därmed få (vid 50% marginalskatt) en skattetillägg på ~25 % av hela fakturan och därme få en effekt på totalt en kostnad på 75 % av den utsprungliga fakturan?? Tänker jag fel?

Villrådig

4 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  apr 29, 2010

  Hej Lisen!

  Häckklippning är ett hushållsarbete som du kan få skattereduktion för enligt den s.k. fakturamodellen. Du måste då innan arbetet utförs komma överens med företaget, som måste ha F-skattsedel, om att det är ett husarbete som denne ska utföra och att du ska betala bara halva arbetskostnaden inkl. moms till denne. Företaget får senare den del du slipper betala utbetald til sig av  Skatteverket.

  Om du tror att företaget skulle ha två timtaxor bör du höra med andra företag i branschen vad dom vill ha betalt.

  Eftersom du har rätt till skattereduktion med max 50 000 kr per år kan du behöva visa företaget hur mycket sådan reduktion du utnyttjat tidigare under året. Du kan, om du begär det, få ett intug från Skatteverket om hur stor skattereuktin du har utnyttjat.

  Du ska inte i din deklaration ta upp något förmånsvärde och du ska inte påföras någon skatt med anledning av du har utnyttjat möjligheten till skattereduktion. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Lisen
  apr 29, 2010

  Tack för  svaret Ove

  Ok Det innebär att jag inte har andra kostnader än halva fakturan avseende arbetskostnad.

  Avser skattefällan det fall då man utnyttnat sitt rot/rutavdrag  till mer än 50 000 totalt eller om man inte betalar någon skatt att få rekuktion på. Har ens marginalskatt ingen betydelse alls?

  Lisen

 1. anon
  Ove Grip
  apr 29, 2010

  Hej igen Lisen!

   Skattefällan, som du kallar den, kan uppkomma om den som vill ha skattereuktion har betalat hela arbetskostnaden till ett företag och yrkar att få skattereuktion i en särskild ansökan till Skattevberket eller i sin självdeklaration. Om du då har så låg inkomst att skatten understiger skattereduktionsbeloppet kan du alltså gå miste om hela eller del av skatteruktionen.

  Enligt fakturamodellen får du din reduktion direkt och din skatt saknar då betydelse. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Ove Grip
  maj 04, 2010

  Hej igen Lisen!

  Jag är rädd för att mitt svar till dig inte blev helt korrekt. Jag skrev att din skatt saknar betydelse om du använde dig av fakturamodellen. Det är inte riktigt. Om din slutliga skatt understiger den skattereduktion du fått enligt fakturamodellen måste du betala skillnaden mellan skatten och skattereduktionen som s.k. kvarskatt. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB