En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag har en flerbostadsfastighet som ägs privat idag men tänkt att tillämpa så kallade "Kattrumpan".

Som jag har förstått principen skall fastigheten ges bort som gåva till dotterbolaget , detta genom att ge bort fastigheten motsvarande max 85% av taxeringsvärdet och ta ut en revers (i form av skuldebrev som senare ta ut som kontanter).

Min fråga är För att slippa betala stämpelskatten och slippa återföra värdeminskningsavdraget, Räcker det att använda sig av 85% av taxeringsvärdet som påvisar att detta transaktion är en gåva och inte en försäljning?

refererar till : https://lagen.nu/1984:404
"Förvärv av fast egendom och tomträtter
Skatteplikt
5 § Om ett förvärv som har betecknats som gåva sker mot att förvärvaren övertar ansvaret för en skuld för vilken borgenär har säkerhet i form av pantbrev eller annars mot ersättning, är förvärvet skattepliktigt enligt denna lag om ersättningen uppgår till minst 85 procent av egendomens värde. Därvid skall värdet av egendomen beräknas enligt 9--12 och 14 §§."

Fråga 2: Är reversen som tas ut som kontanter eller skuldebrev skattefria? och om det är skulle ni kunna referera till kaptielet, § i lagen.nu ?

Tusen tack påförhand.

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  jun 29, 2010

  Ja Du har fått värdefull information ur skattesynpunkt. Om man genomför en sådan affär som Du beskriver så måste man noggrannt gå igenom förutsättningarna och effekterna av affären så att inte det blir en övverraskning om Skatteverket skulle ha en annan uppfattning om transaktionens verkliga innebörd.

  1. Ditt resonemang bygger på att överlåtelsen till dotterbolaget är en gåva. Beakta då att hela överlåtelsen behandlas som gåva om ersättningen understiger beskattningsårets taxeringsvärde (huvudsaklighetsprincipen). Det är viktigt att definiera ersättningen.Om gåvotagaren - dotterbolaget - skall överta betalningsansvaret för skulder så är det en del av ersättningen och om man inte ser upp så överstiger man taxeringsvärdet. Betalning i form av revers beskattas inte om överlåtelsen är en gåva-

  2. Gåvoavsikt måste också finnas. Överlåtelser har i rättspraxis ansetts utgöra avyttring om gåvoavsikten inte är uppfylld.

  3. Stämpelskatten skiljer sig från gåvosituationen. Stämpelskatt uttas inte om ersättningen inte uppgår till 85 % av taxeringsvärdet.

  Var noggrann när Du genomför transaktionen så att Du inte missar något.

  Vänligen/Inger