En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
7 september 2010
Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet med Luxemburg förbättrar informationsutbyte i skatteärenden

Ett protokoll om ändring i 1996 års avtal mellan Sverige och Luxemburg för
undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet undertecknades den 7 september 2010. Till protokollet hör en skriftväxling.

Genom protokollet ges Sverige och Luxemburg utökade möjligheter att utbyta
information i skatteärenden. Det innebär bland annat att Skatteverket kan begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Luxemburg. Protokollet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Mats Andersson, departementssekreterare
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 18 63
070-221 49 59

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg
(http://www.regeringen.se/sb/d/12836/a/151790)