En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

http://www.regeringen.se/sb/d/13416/a/152105

Pressmeddelande
10 september 2010
Finansdepartementet

Regeringen föreslår ändrad utformning av beskattningen av cigaretter

Regeringen föreslår att cigarettbeskattningen läggs om. Styckeskatten höjs, medan den prisrelaterade skatten sänks. Förslaget förändrar inte den totala skatten på cigaretter, men gör den mindre beroende av vilket pris som tas ut. Det är önskvärt av folkhälsoskäl.

Skatten på cigaretter tas ut dels som en skatt per cigarett, dels som en
prisrelaterad skatt. Idag är skatten per cigarett 31 öre, medan den prisrelaterade skatten är 39,2 procent av detaljhandelspriset.

I februari 2010 antog Europeiska unionens ministerråd ett nytt tobaksskattedirektiv som ändrar de befintliga tobaksskattedirektiven. Med det nya direktivet blir det möjligt att ändra den svenska skattestrukturen för cigaretter. Regeringen föreslår därför att styckeskatten höjs till 1,27 kronor, medan den prisrelaterade skatten sänks till 1 procent. Genom att styckeskatten blir så hög som möjligt beskattas alla cigaretter lika. Skatten blir därmed inte beroende av priset på samma sätt som tidigare. Detta är bra ur hälsosynpunkt, eftersom lågpriscigaretter därmed inte kan
få en lägre skatt än andra.

Samtidigt föreslår regeringen att den nuvarande minimipunktskatten på cigaretter slopas. Regeringen föreslår även att styckeskatten för cigaretter årligen räknas om med konsumentprisindex, liksom skatten på övriga tobaksprodukter.

Förslaget överlämnades i dag i en remiss till Lagrådet och kommer att överlämnas till riksdagen senare under hösten. Regeringen föreslår att reglerna träder i kraft den 1 januari 2011.

Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Lena Hiort af Ornäs, ämnessakkunnig
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08- 405 18 07

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade
tobaksskattedirektiv (http://www.regeringen.se/sb/d/12678/a/152102)