En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/152973

Pressmeddelande
6 oktober 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Bahamas, Monaco, St. Kitts och Nevis samt St. Vincent och Grenadinerna till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtal om informationsutbyte i
skatteärenden med Bahamas, Monaco, St. Kitts och Nevis samt St. Vincent och
Grenadinerna.

Avtalen gör det möjligt för Skatteverket att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i dessa länder och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. De är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalen är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden. Sverige har inom ramen för detta projekt undertecknat informationsutbytesavtal med sammanlagt 26 jurisdiktioner. De nu aktuella avtalen undertecknades under våren 2010.

Förslagen lämnades i fyra propositioner till riksdagen den 6 oktober. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalen och antar lagar om dessa.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Mats Andersson, departementssekreterare
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 18 63

Helena Winter, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 11 43

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop.2010/11:5 Informationsutbytesavtal med Bahamas
(http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/152961)
Prop.2010/11:6 Informationsutbytesavtal med Monaco
(http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/152962)
Prop.2010/11:7 Informationsutbytesavtal med Saint Kitts och Nevis
(http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/152964)
Prop.2010/11:9 Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna
(http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/152965)