En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vad gäller efter utflytt till Malta och sedan aktieaffärer på svenska börsen genom cypern bolag? Som permanent resident slipper jag skatt på verksamhet utanför Malta. Men vad säger svenska skattemyndigheter? I fysisk form trots utlandsflytt råder deklarationsplikt visst antal år efter flytt om handel på svenska börsen. Men om handel görs genom bolag med säte utanför Sverige borde detta anses som icke deklarationspliktigt, eller?

1 Kommentarer