En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/154159

Pressmeddelande
20 oktober 2010
Finansdepartementet

Förslag om ändrade bestämmelser kring flygfotogen

I en proposition som överlämnats till riksdagen idag föreslår regeringen att den som lagrar flygfotogen på flygplats ska kunna ansöka om att bli upplagshavare för flygfotogen utan att behöva lagra en viss kapacitet. Syftet är att förbättra de små flygplatsernas konkurrenskraft.

Enligt dagens bestämmelser måste den som vill godkännas som upplagshavare för flygfotogen ha en viss minsta lagringskapacitet. Detta har medfört att
skattefriheten för flygfotogen för annat än privat ändamål i vissa fall inte fått fullt genomslag och att de mindre flygplatserna tappat i konkurrenskraft. Genom regeringens förslag kommer den som lagrar flygfotogen på flygplats att kunna ansöka om godkännande som upplagshavare utan att det ställs krav på viss minsta lagringskapacitet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Ann-Christine Johansson, rättssakkunnig
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08-405 15 44

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2010/11:12 Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande
bestämmelser om skattefrihet för biogas
(http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/154157)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg