En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej igen! 

Jag delar upp mina frågor i olika trådar kopplat till ämnet.

Jag avser driva en aktiv näringverksamhet med en hyresfastighet. Anledningen är att jag vill ha möjligheten att kvitta förluster under de första fem åren mot inkomst av tjänst från mitt ordinarie arbete och därigenom slippa statlig skatt och värnskatt som jag betalar nu. Jag har förstått att man måste lägga ca 1/3 av årsarbetstiden för att få räknas som aktiv. Jag har dock hittat olika uppgifter om exakt antal timmar det handlar om. Uppgifterna har varierat mellan 600 och 800 timmar. Klart är dock att 400 timmar, enligt ett rättsfall, inte var tillräckligt. Jag avser uppnå aktiv verksamhet genom vanlig fastighetsskötsel samt omfattande renoveringar.

Frågor:

1. Finns det ett fastställt antal timmar som måste uppfyllas för att räknas som aktiv?

2. Hur styrker man tiden man lagt ner i företaget? Räcker en vanlig loggbok eller behöver det inte styrkas alls?

3. Möjligheterna till kvittning av förluster försvinner efter fem år. Är det därefter möjligt att sälja fastigheten och införskaffa en ny och på det sättet fortsätta ha möjligheten till kvittning i ytterligare fem år?

Tackar för hjälpen!

/Munkakvarn

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  nov 30, 2010

  Hej Munkakvarn!

  1. Jag har i Skatteverkets handledningar inte funnit någon uppgift om antal timmar som krävs för att en verksamhet ska anses aktiv utan bara att det normalt krävs att näringsidkaren har ägnat sysslorna i verksamheten minst en tredjedel av den tid som åtgår för en vanlig anställning på heltid. Detta torde motsvara ca 600 timmar per år.

  Detta krav kan i vissa fall jämkas, t.ex. för en person som vid sidan av anställningen bedriver näringsverksamhet som i huvudsak baseras på hans egen arbetskraft. Men när det gäller förvaltning av egna fastigheter kan kravet enligt förarbetena inte jämkas.

  2. En loggbok är ett utmärkt bevismedel.

  3. För att avdrag för underskott i nystartad verksamhet ska medges krävs att den skattskyldige inte hart bedrivit liknande verksamhet någon gång under de fem beskattningsår som närmast föregått startåret. Du kan således inte sälja din fastighet och därefter köpa en ny och börja en ny kvittningsperiod, eftersom verksamheten blir liknande.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB