En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Tillsammans med två kollegor driver jag ett handelsbolag. Vi har ingen speciell lokal eller utrustning för verksamheten utan har regelbunda planeringsmöten i våra hem och arbetar med våra personliga datorer och mobilabonnemang.

Kan vi göra ett generellt avdrag i bolagets deklaration för lokal- och mobilkostnader? Hur mycket i så fall?

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  feb 05, 2011

  Hej Susa!

  Det här är ganska svåra frågor.

  Beträffande kostnader för arbetsrum ber jag att få hänvisa till en blog jag skrev 2006. Jag tror inte reglerna ändrats särskilt mycket sedan dess.

  När det gäller mobiltelefon, skall som princip Du specificera vilka samtal Du ringt för företagets räkning. Abonnemangsavgiften anses som privat kostnad.

  Ett sätt att komma runt det här är för sådana som är anställda att låta företaget skaffa ett abonnemang med fast avgift, dvs. ett abonneman som innebär att det inte kostar extra för varje telefonsamtal man ringer. I sådana fall kan arbetsgivaren stå för hela avgiften utan att det blir något förmånsvärde för den anställde. Så här skriver Skatteverket:

  "Om arbetsgivaren tillhandahåller en anställd mobil telefoni enligt abonnemang med fast avgift för att användas i arbetet (arbetsredskap), ska den anställde inte förmånsbeskattas för privatsamtal som kan ha förekommit. Detta gäller under förutsättning att arbetsgivaren i varje enskilt fall bedömer att det är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter att ha tillgång till mobiltelefon. Förmånen att kunna ringa privata samtal får då bedömas vara av begränsat värde och svår att särskilja från nyttan i anställningen.
   
  Andra privata tjänster via mobiltelefonen omfattas inte av skattefriheten om de ligger utanför den fasta avgiften och faktureras särskilt.
   
  Om en anställd i andra fall fritt får disponera en mobiltelefon för privat bruk uppkommer enligt allmänna regler en skattepliktig förmån. Detta gäller också fortsättningsvis för arbetstelefoner med möjlighet att särskilja privatsamtalen genom förvalda prefix, om arbetsgivaren betalar privatsamtalen."

  Frågan är nu om samma regler gäller för Er. Delägare i handelsbolag är ju inte anställda. Jag lutar dock åt den uppfattningen att det inte skall vara någon skillnad.

   

  Hälsningar/Clas

  Skattepunkten AB

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB