En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

När preskriberas inkomster för åren 2005 och 2006? Alltså skatteåret 2006 och 2007?

Har fått brev om åtal väcks ifrån åklagarmyndigheten. Det gäller missade skatter av ca 140,000kr för båda åren vilket torde vara lite? Dessutom har jag INTE fuskat utan deklarerat detta enligt inkomst från utlänskt fartyg i oceanfart mer än 183 dagar per år och skickat in jämkningsansökan varje år till skatteverket.

Vad för påföljder kan man få för 140,000kr?

Tackar för svar. 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  feb 04, 2011

  Hej sailor07!

  Huvudregeln för skatt enligt skattebetalningslagen är att den femåriga preskriptionstiden räknas från utgången av det kalenderår då den lämnades till Kronofogden för indrivning.

  Skatteverket kan ansöka om preskriptionsförlängning hos förvaltningsrätten. Förlängning kan bl.a komma i fråga om gäldenären gör sig av med  egendom för att försvåra indrivningen, om gäldenären vistas utomlands eller om gäldenären försöker hålla sig undan. Förlängningen gäller till utgången av femtre året efter det år när preskription annars skulle ha inträtt.

  Tyvärr kan jag inte uttala mig om eventuella påföljder.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  sailor07
  feb 07, 2011

  Hej Ove,

   

  Skatten på 140,000kr är redan betald så det är inte frågan om indriving. När jag fick revisionen av skatteverket betalade jag omedelbart och sedan överklagade. Tyvärr vann jag inte mot dom. Nu går dom vidare och Åtal har väckts enligt brev ifrån åklagare. Frågan var dock när är ett skattefall preskriberat? Detta gäller ju 2005 och 2006 års inkomst. Borde inte 2005 års inkomst vara preskriberat nu? 

 1. anon
  Ove Grip
  feb 07, 2011

  Hej igen sailor07!

  Frågan om när ett skattebrott preskriberas är ingen  skatterättslig fråga utan en processrättslig fråga. Tyvärr kan jag inte besvara frågan. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB